Buy Stop và Sell Stop trong Forex

Trong giao dịch ngoại hối, có nhiều thuật ngữ sẽ xa lạ đối với người bình thường. Một số trong số đó là lệnh dừng mua (Buy stop), dừng bán (Sell stop), giới hạn mua (Buy limit) và giới hạn bán (Sell limit). Bốn thuật ngữ này có liên quan chặt chẽ đến các lệnh chờ được áp dụng cho các nền tảng giao dịch, chẳng hạn như MetaTrader 4, nếu nhà giao dịch không muốn lệnh được thực hiện ở mức giá hiện tại.

Buy stop và Sell stop

Buy Stop là gì?

Vị trí Buy stop – Dừng mua là đặt mua cao hơn giá hiện tại hoặc giá đang chạy. Hy vọng là nếu biểu đồ giá đang chạy trải qua một chuyển động đi lên đối với một điểm nhất định, thì tại điểm đó, lệnh Mua sẽ tự động được áp dụng. Bằng cách đó, hy vọng rằng đồ thị có thể trải qua một chuyển động đi lên một lần nữa để bạn có thể thu được lợi nhuận tối ưu. Ví dụ: giá Mua EUR/USD hiện tại là 1,3525 thì bạn muốn áp dụng một lệnh mở ở dạng Mua. Nhưng nếu sau đó, làm ví dụ, giá đã tăng lên 20 pips so với giá đang chạy hoặc giá hiện tại, thì bạn có thể chọn lệnh dừng Mua. Bạn có thể nhập nó vào phần giá và nhập giá trị 1.3545. Nếu giá chạm vào giá trị 1,3545 lệnh sẽ được mở

Sell stop là gì?

Vị trí dừng bán – Sell stop là đặt Bán dưới mức giá hiện tại hoặc đang chạy. Một vị trí để Bán sẽ tự động được cài đặt, với mục đích là đồ thị sẽ giảm xuống để bạn tạo ra lợi nhuận. Ví dụ: giá Bán EUR/USD hiện đang ở vị trí 1.3525, khi đó bạn muốn mở lệnh Bán. Nếu sau đó giá giảm khoảng 30 pips dựa trên giá hiện tại hoặc giá đang chạy. Sau đó, bạn có thể đặt một lệnh dừng Bán và bạn có thể nhập ở mức giá bằng cách sử dụng giá trị 1.3495. Sau đó, nếu sau đó giá chạm vào con số 1,3495 và lệnh bán được mở.

Giải thích chi tiết về Buy stop và Sell stop

Bao gồm trong nhóm các lệnh loại ‘lệnh dừng’, lệnh Buy stop được áp dụng nếu nhà giao dịch muốn mở một lệnh mua cao hơn giá thị trường hiện tại. Trong khi đó, một lệnh Sell stop được đặt nếu nhà giao dịch muốn mở một lệnh thấp hơn giá thị trường hiện tại. Dừng mua và dừng bán sẽ không hoạt động nếu giá chưa đạt đến mức mà nhà giao dịch đã chỉ định.

Ví dụ: Cặp AUD/USD, bạn thực hiện Dừng mua ở mức 0,7160 với mục tiêu Chốt lời là 0,7250. Lệnh sẽ chỉ hoạt động nếu biến động giá AUD/USD tiếp tục tăng từ 0,7130 lên đến 0,7160. Tuy nhiên, nếu AUD/USD giảm xuống 0,7100, thì Lệnh dừng Mua sẽ hết hạn và không được mở.

Đối với phương pháp thiết lập, các mẫu lệnh dừng mua và lệnh dừng bán tương tự như các mẫu lệnh thông thường trên thị trường. Tuy nhiên, khi điền vào biểu mẫu, nhà giao dịch phải điền vào trường ‘loại’ với ‘lệnh đang chờ xử lý’ thay vì ‘khớp lệnh ngay lập tức’. Sau đó, xác định loại lệnh đang chờ xử lý là ‘dừng mua’ hoặc ‘dừng bán’ tùy thuộc vào hướng dự kiến ​​của chuyển động giá. Nhập khối lượng giao dịch mong muốn (lô), cũng như mức cắt lỗ và chốt lời. Cuối cùng, xác định thời gian hết hạn của lệnh dừng.

Nhìn chung, có 3 loại lệnh dừng trên MetaTrader 4, đó là GTC, trong ngày và chỉ định. GTC của “Good Till Cancelling” có nghĩa là lệnh dừng sẽ vẫn có hiệu lực cho đến khi nhà giao dịch hủy hoặc giá di chuyển đến mức được chỉ định. Trong ngày có nghĩa là lệnh dừng sẽ bị hủy nếu giá không đạt đến mức đã đặt trong một ngày giao dịch. Và được chỉ định có nghĩa là nhà giao dịch phải chỉ định ngày hết hạn cụ thể khi lệnh dừng tự động bị hủy.

Sau khi xác định thời hạn hết hạn, bạn có thể ngay lập tức nhấp vào “Đặt” để đặt một Lệnh dừng. Sau đó, bạn có thể đóng nền tảng và máy tính để thực hiện các hoạt động khác. Các nền tảng giao dịch sau này như MT4 hoặc MT5 sẽ tự động thực hiện lệnh nếu giá đã đạt đến phạm vi được nêu trong biểu mẫu. Thật dễ dàng phải không?

Những điều quan trọng cần lưu ý với Buy stop và Sell stop

  • Hãy chú ý đến sự khác biệt trong việc áp dụng lệnh Buy stop, Sell stop.
  • Hãy tập cho mình cách sử dụng tài khoản demo trước, vì nếu bạn đặt sai vị trí, bạn có thể mất tiền.
  • Đảm bảo ngày hết hạn thích hợp.
  • Hủy các đơn hàng không còn hoạt động, vì nhìn chung tùy chọn mặc định trên hệ thống là GTC. Nếu không được hủy bỏ, bất cứ lúc nào nó cũng có thể được kích hoạt vào một thời điểm không mong muốn.

Đó là những đánh giá hữu ích liên quan đến lệnh Buy stop và Sell stop. Các loại lệnh khác nhau này được cung cấp trong nền tảng giao dịch ngoại hối với mục đích giúp các nhà giao dịch giao dịch dễ dàng hơn.

Tuy nhiên, nếu không cung cấp kiến ​​thức đủ điều kiện có thể dẫn đến tổn thất không nhỏ.

Do đó, điều quan trọng là phải đọc các thông tin chi tiết, tin tức và phân tích khác nhau liên quan đến ngoại hối mỗi ngày.

Đối với những bạn đang tìm kiếm nhiều thông tin khác nhau, có thể tìm thấy thông tin đó tại Thitruongforex.info. Bao gồm các điều khoản ngoại hối, giao dịch trong ngày, chỉ báo phổ biến, nhà môi giới uy tín, v.v.