Tìm hiểu Gap là gì? Slippage là gì trong Forex?

Gap là gì?

Gap là gì? Gap là sự phá vỡ giá mạnh mà không có giao dịch nào xảy ra ở giữa. Gap có thể xảy ra di chuyển lên hoặc di chuyển xuống. Trong thị trường ngoại hối, Gap chủ yếu xảy ra vào cuối tuần vì đây là lần duy nhất thị trường ngoại hối đóng cửa. Khoảng trống cũng có thể xảy ra trên các khung thời gian rất ngắn, chẳng hạn như biểu đồ một phút hoặc ngay sau một thông báo tin tức quan trọng.

Ví dụ về thời điểm Gap có thể xảy ra bao gồm:

  • Khi dữ liệu kinh tế được công bố – đặc biệt nếu dữ liệu đó chứa dữ liệu mà thị trường không mong đợi
  • Khi các sự kiện tin tức quan trọng được công bố, đặc biệt là tin tức toàn cầu hoặc bất ngờ Khi giao dịch tiếp tục trở lại sau một ngày cuối tuần hoặc ngày lễ – đặc biệt nếu tin tức quan trọng được công bố trong khoảng thời gian đó

Tại sao Gap lại quan trọng?

Gap có thể cho ta một ý tưởng về tâm lý thị trường. Khi thị trường tăng chênh lệch, điều đó có nghĩa là không có nhà giao dịch nào sẵn sàng bán ở các mức chênh lệch. Khi thị trường giảm giá, điều đó có nghĩa là không có nhà giao dịch nào sẵn sàng mua ở các mức của khoảng cách. Cũng có một số điều quan trọng cần lưu ý vì có thể vượt qua một lệnh dừng và được lấp đầy với mức giá tệ hơn lệnh dừng của bạn.

Gap đôi khi dẫn đến hành động giá điều chỉnh. Nói cách khác, sau khi Gap xuất hiện, giá có xu hướng đảo ngược và “lấp đầy” khoảng trống.

Vậy làm cách nào để sử dụng Gap?

Nếu có một Gap, nhìn chung đó là một tín hiệu để đứng ngoài thị trường. Gap có thể thể hiện sức mạnh theo hướng của khoảng trống hoặc chúng có thể “đóng” bằng cách để giá di chuyển theo hướng ngược lại của khoảng cách đến ít nhất là nơi bắt đầu khoảng cách. Nếu có Gap ngay trước khi bắt đầu giao dịch, có thể khôn ngoan hơn nếu hủy giao dịch.

Gap lên (EUR/JPY, 1 giờ)

Gap xuống (AUD/USD, 1 giờ)

Slippage là gì?

Độ trượt giá – Slippage là chênh lệch giữa giá kỳ vọng của một giao dịch và giá mà giao dịch thực sự được thực hiện. Gap thị trường có thể gây ra trượt giá ảnh hưởng đến lệnh dừng và lệnh giới hạn – nghĩa là chúng sẽ được thực hiện ở một mức giá khác với mức giá được yêu cầu.