6 bước mở tài khoản Exness MT4 & MT5: Đơn giản, nhanh chóng trong 15 phút

6 bước đăng ký mở tài khoản Exness cơ bản rất đơn giản bao gồm:

  • Bước 1: Truy cập trang web Exness
  • Bước 2: Hoàn thành mẫu đăng ký trực tuyến
  • Bước 3: Xác minh tài khoản Exness
  • Bước 4: Chọn mở tài khoản Exness MT4 hoặc MT5
  • Bước 5: Nạp tiền vào tài khoản Exness
  • Bước 6: Bắt đầu giao dịch tài khoản Exness

Click để mở tài khoản Exness:

Tạo tài khoản Exness MT5

Tạo tài khoản Exness MT4