Bid và Ask là gì? Định nghĩa và giải thích

Giá Bid và giá Ask về cơ bản là giá tốt nhất mà một nhà giao dịch sẵn sàng mua và bán. Giá Bid là giá cao nhất mà người mua sẵn sàng trả cho một công cụ tài chính, trong khi giá chào bán là giá thấp nhất mà người bán sẽ chấp nhận cho công cụ đó. Chênh lệch giữa giá Bid và Ask thường được gọi là chênh lệch giá mua – giá bán hay Spread.

Trước khi cố gắng giao dịch trên bất kỳ thị trường nào, bạn nên làm quen với thuật ngữ giao dịch được sử dụng. Hiểu các điều khoản giao dịch cơ bản và các lực lượng thị trường liên quan đến chúng cung cấp nền tảng tốt cho bất kỳ nhà giao dịch nào. Sự khác biệt giữa giá mua và giá bán là một trong những lý thuyết cơ bản nhất nhưng quan trọng nhất cần hiểu trong giao dịch.

Giải thích giá Bid và Ask

Cần nhớ rằng, các cặp tiền tệ trong giao dịch ngoại hối có đồng tiền cơ sở ở phía trước trong khi đồng tiền định giá ở bên cạnh hoặc đồng tiền thứ hai. Ví dụ: nếu giao dịch trong cặp tiền tệ EUR/USD, thì Euro là tiền tệ cơ bản và Đô la Mỹ là đồng tiền định giá.

Giá Bid

Vâng, thuật ngữ giá Bid được sử dụng khi chúng tôi bán một cặp tiền tệ. Giá Bid phản ánh số tiền bạn sẽ nhận được nếu bạn mua một đơn vị tiền tệ cơ sở.

Giá Ask

Trong khi Ask được sử dụng khi chúng ta mua một cặp tiền tệ. Ask điều này phản ánh số tiền được báo giá phải trả để mua một đơn vị tiền tệ cơ sở.

Chênh lệch giá Bid – Ask là gì?

Ví dụ về Bid và Ask trong giao dịch ngoại hối, là EUR/USD đang giao dịch ở mức 1.3018/1.3021. Trong trường hợp này, Giá Bid = 1,3018 và Ask = 1,3021. Chênh lệch giữa giá mua và giá bán được gọi là chênh lệch giá (Spread). Trong ví dụ trên, mức chênh lệch là 3 pips.

Dựa trên ví dụ trên, nếu bạn mua hoặc mua EUR/USD, giá bạn thấy là Ask là 1,3021. Nếu sau này bạn muốn đóng lệnh thì giá bạn thấy là giá Bid. Nếu chuyển động của thị trường ngoại hối phù hợp với kỳ vọng, cụ thể là di chuyển lên, ví dụ di chuyển lên mức 1.3035 (ở mức giá đặt mua), thì bạn có thể đóng lệnh, với việc tính toán lợi nhuận/lỗ = (Giá Bid – Giá Ask) = 1,3035 – 1,3021 = 14 pips.

Khá đơn giản phải không? Hai thuật ngữ này về cơ bản là số tiền bạn có thể nhận được từ một loại tiền tệ khác và ngược lại.

Điều quan trọng nhất cần nhớ là giá mua được sử dụng để bán trong khi giá bán được sử dụng khi mua.

Sẽ không có điều kiện nào mà Giá Bid và Ask ngang nhau. Sẽ luôn có sự chênh lệch về giá. Chênh lệch này cần được xem xét khi bạn muốn giao dịch trong một cặp tiền tệ.

Đảm bảo rằng Spread là nhỏ. Bởi vì, Spread càng lớn thì nhà giao dịch càng gặp bất lợi. Lợi nhuận của nhà giao dịch sẽ thậm chí còn lớn hơn nếu chênh lệch nhỏ.

Bản chất của chênh lệch giá Bid – Ask

Chênh lệch giá Bid và giá Ask, hoặc chênh lệch giá mua và bán, là sự chênh lệch giữa giá đặt mua và giá bán của một công cụ.

Cả giá đặt mua và giá bán đều được hiển thị theo thời gian thực và liên tục cập nhật. Sự thay đổi chênh lệch giữa hai mức giá là một chỉ báo chính về tính thanh khoản của thị trường và quy mô chi phí giao dịch.

Tính thanh khoản cao trên thị trường tài chính thường do số lượng lớn lệnh mua và bán trên thị trường đó. Tính thanh khoản này cho phép bạn mua và bán gần hơn với giá thị trường. Do đó, chênh lệch giá mua càng thắt chặt thì thị trường càng có tính thanh khoản cao. Điều ngược lại xảy ra khi thị trường ít thanh khoản hơn. Trong trường hợp này, chênh lệch tăng lên vì khó bán và mua gần giá trị thị trường hơn do thiếu khối lượng giao dịch.

Ví dụ về giá Bid và Ask

Trong nền tảng giao dịch mới nhất của Exness, giá đặt mua và giá bán được thể hiện bằng mục ‘Bid’ và ‘Ask’ trong bất kỳ cửa sổ báo giá nào. Con số ‘12 ‘giữa giá mua và giá bán đại diện cho chênh lệch giá mua – bán. Chênh lệch này được tính bằng cách lấy giá mua trừ đi giá bán.

|1.26234 (Bid) – 1.26246 (Ask)| = 0.00012

Chênh lệch luôn dựa trên số lớn cuối cùng trong báo giá, do đó, nó tương đương với mức chênh lệch 12 trong trường hợp này.