18 mô hình nến đảo chiều tăng và giảm

Dưới đây, bạn có thể tìm thấy lược đồ và giải thích về các mô hình nến đảo chiều phổ biến nhất.

Các mô hình tăng giá

Các mô hình đảo chiều tăng giá xuất hiện ở cuối xu hướng giảm và báo hiệu sự đảo chiều của giá theo chiều tăng.

Cây búa

Mô hình 1 nến. Nó có thể báo hiệu sự kết thúc của xu hướng giảm, mức đáy hoặc mức hỗ trợ. Cây nến có bóng dưới dài, ít nhất phải gấp đôi chiều dài của thân nến. Màu sắc của búa không quan trọng, mặc dù nếu nó tăng, thì tín hiệu sẽ mạnh hơn.

Búa xảy ra thường xuyên và rất dễ nhận ra. Chúng cho thấy rằng mặc dù những con gấu có thể kéo giá xuống mức thấp mới, nhưng chúng đã không thể giữ vững ở đó và vào cuối thời gian giao dịch đã thua trong trận chiến với người mua. Tín hiệu sẽ mạnh hơn nếu một chiếc búa hình thành sau một thời gian dài giảm giá.

Mô hình nến đảo chiều tăng - 1

Hơn nữa, tín hiệu mua sẽ đáng tin cậy hơn nếu theo sau một cây búa là một thanh nến đóng cửa cao hơn giá mở cửa của thanh nến bên trái. Đây là cây nến búa nhìn vào biểu đồ thực:

Mô hình nến đảo chiều tăng - 2

Sao mai

Mô hình 3 cây nến. Sau một cây nến giảm giá dài, có một khoảng trống giảm giá xuống. Những con gấu đang nắm quyền kiểm soát, nhưng họ không đạt được nhiều thành tựu. Nến thứ hai khá nhỏ và màu sắc của nó không quan trọng, mặc dù sẽ tốt hơn nếu nó tăng giá. Nến tăng thứ ba mở ra với khoảng trống tăng lên và lấp đầy khoảng trống giảm giá trước đó. Cây nến này thường dài hơn ngọn nến đầu tiên.

Mô hình nến đảo chiều tăng - 3

Khoảng trống không phải là điều bắt buộc đối với mô hình này nhưng tín hiệu đảo chiều sẽ mạnh hơn nếu chúng xuất hiện.

Mô hình nến đảo chiều tăng - 4

Sao mai doji

Mô hình 3 cây nến. Gần giống như trước đó, nhưng hình nến thứ hai là doji.

Mô hình nến đảo chiều tăng - 5

Tín hiệu của mô hình này được coi là mạnh hơn tín hiệu từ mô hình “Sao mai” đơn giản.

Búa ngược

Mô hình 1 nến. Cây nến có thân nhỏ và bóng trên dài, dài hơn thân thực ít nhất 2 lần.

Màu sắc của búa không quan trọng, mặc dù nếu nó tăng, thì tín hiệu sẽ mạnh hơn. Một chiếc búa đảo ngược luôn yêu cầu xác nhận tăng giá hơn nữa.

Đường xuyên

Mô hình 2 nến. Thanh nến đầu tiên dài và giảm giá. Thanh nến thứ hai mở ra với khoảng trống giảm xuống, dưới mức đóng cửa của thanh nến đầu tiên. Đó là một nến tăng giá lớn, đóng cửa trên 50% của thân nến đầu tiên. Cả hai thân nến phải đủ dài.

Mô hình cho thấy rằng mặc dù giao dịch bắt đầu với xung lực giảm giá, nhưng người mua đã xoay sở để đảo ngược tình hình và chốt lại lợi nhuận của họ. Tín hiệu mạnh vừa phải.

Tăng giá harami

Mô hình 2 nến. Thân của nến thứ hai nằm hoàn toàn trong thân của nến thứ nhất và có màu ngược lại.

Lưu ý rằng mô hình harami luôn yêu cầu xác nhận: thanh nến sau phải lớn và tăng giá.

Tăng giá harami thập giá

Mô hình 2 nến tương tự như Harami. Sự khác biệt là nến thứ 2 là một doji.

Bạn có thể thấy rằng mô hình này trông rất giống với mô hình “Sao mai doji”. Logic và hàm ý tương tự nhau.

Mô hình nhấn chìm tăng giá

Mô hình 2 nến xuất hiện ở cuối xu hướng giảm. Hình nến đầu tiên là giảm giá. Nến thứ hai sẽ mở dưới mức thấp nhất của nến đầu tiên và đóng cửa trên mức cao của nó.

Mô hình này tạo ra một tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ khi hành động giá tăng hoàn toàn nhấn chìm hành động giảm giá. Sự khác biệt về kích thước của hai thân nến càng lớn thì tín hiệu mua càng mạnh.

Ba người lính trắng

Mô hình 3 cây nến. Có một loạt 3 nến tăng có thân dài. Mỗi cây nến sau mở bên trong thân trước đó, tốt hơn là ở phần giữa của nó. Mỗi cây nến đóng cửa ở một mức cao mới, gần mức tối đa của nó.

Mô hình nến đảo chiều tăng - 9

Độ tin cậy của mô hình này là rất cao, tuy nhiên, một sự xác nhận ở dạng nến trắng với mức đóng cửa cao hơn.

Mô hình đảo chiều giảm giá

Các mô hình đảo chiều giảm giá xuất hiện ở cuối xu hướng tăng và có nghĩa là giá có thể sẽ giảm.

Sao băng

Mô hình 1 nến. Thân nến nhỏ. Phần bóng trên dài và vượt quá phần thân ít nhất 2 lần.

Mô hình nến đảo chiều giảm - 1

Bóng trên dài ngụ ý rằng thị trường đã cố gắng tìm ra vị trí của vùng kháng cự và nguồn cung, nhưng đà tăng đã bị phe gấu từ chối. Nến có thể có bất kỳ màu nào, mặc dù nếu nó giảm, thì tín hiệu sẽ mạnh hơn.

Mô hình nến đảo chiều giảm - 2

Sao hôm

Mô hình 3 cây nến. Sau một thanh nến tăng dài, có một khoảng trống tăng giá. Phe bò (tăng) đang nắm quyền kiểm soát, nhưng họ không đạt được nhiều thành tựu. Thân nến thứ hai khá nhỏ và màu sắc của nó không quan trọng. Nến giảm thứ ba mở ra với khoảng trống giảm và lấp đầy khoảng trống tăng trước đó. Cây nến này thường dài hơn ngọn nến đầu tiên.

Sẽ tốt hơn khi mẫu này có những khoảng trống, nhưng đó không phải là điều kiện cần.

Sao hôm doji

Mô hình 3 nến. Mô hình tương tự như “Sao hôm”, nhưng được coi là tín hiệu mạnh hơn vì nến giữa là doji.

Tín hiệu của mẫu hình này được coi là mạnh hơn so với tín hiệu từ một mẫu hình “Sao hôm” đơn giản.

Người treo cổ

Mô hình 1 nến. Nó có thể báo hiệu sự kết thúc của xu hướng tăng, mức đỉnh hoặc mức kháng cự. Cây nến có bóng dưới dài, ít nhất phải gấp đôi chiều dài của thân nến. Nến có thể có bất kỳ màu nào, mặc dù nếu nó giảm, thì tín hiệu sẽ mạnh hơn.

Mô hình yêu cầu xác nhận giảm giá thêm. Tín hiệu bán được xác nhận khi một thanh nến giảm giá đóng dưới mức mở của thân nến ở phía bên trái của mô hình này.

Mây đen che phủ

Mô hình 2 nến. Cây nến đầu tiên tăng giá và có thân dài. Thanh nến thứ hai sẽ mở cửa cao hơn đáng kể so với mức đóng cửa của thanh nến đầu tiên và đóng cửa dưới 50% thân nến đầu tiên. Tín hiệu bán khá mạnh.

Dưới đây là một ví dụ về mô hình này trên biểu đồ:

Mô hình nhấn chìm giảm giá

Mô hình 2 nến. Hình nến đầu tiên là tăng giá. Thanh nến thứ hai là giảm giá và sẽ mở trên mức cao của cây nến đầu tiên và đóng cửa dưới mức thấp của nó.

Mô hình này tạo ra một tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ khi hành động giá giảm hoàn toàn nhấn chìm đường tăng. Sự khác biệt về kích thước của hai thân nến càng lớn thì tín hiệu bán càng mạnh.

Harami giảm giá

Mô hình 2 nến. Thân của nến thứ hai nằm hoàn toàn trong thân của nến thứ nhất và có màu ngược lại.

Hãy nhớ rằng các mẫu harami luôn yêu cầu xác nhận: thanh nến sau đó phải lớn và giảm giá.

Harami giảm giá doji

Mô hình 2 nến tương tự như harami. Sự khác biệt chính: hình nến thứ hai là một doji.

Ba con quạ đen

Mô hình 3 nến. Có một loạt 3 nến giảm với thân dài. Mỗi cây nến mở ra bên trong thân nến trước đó, tốt hơn ở dưới phần giữa của nó. Mỗi cây nến đóng cửa ở mức thấp mới, gần mức tối thiểu của nó.

Độ tin cậy của mô hình này là rất cao, tuy nhiên, một sự xác nhận ở dạng nến giảm với giá đóng cửa thấp hơn được đề xuất.