Lot trong Forex là gì? Nhà giao dịch ngoại hối cần biết

Lot trong Forex là gì?

Lot trong Forex là gì? Lot hay lô là đơn vị tiêu chuẩn cho mọi giao dịch ngoại hối mà chúng ta thực hiện.

Nói chung, 100 nghìn đơn vị tiền tệ tiêu chuẩn cho tài khoản tiêu chuẩn, 10 nghìn đơn vị cho tài khoản nhỏ và cuối cùng là 1000 đơn vị cho tài khoản vi mô. Quy mô của lô xác định quy mô lớn nhỏ của các giao dịch mà chúng ta thực hiện trong giao dịch ngoại hối. Nếu số vốn mà chúng ta có lớn, thì chúng ta có thể thực hiện các giao dịch ngoại hối với một số lượng lớn. Nhưng cần phải nhớ rằng rủi ro thất bại hoặc thua lỗ sẽ lớn hơn mặc dù tất nhiên kéo theo đó là cơ hội kiếm lời lớn hơn.

Trong forex, số lượng đơn vị trong một lô tiêu chuẩn là 100.000 đơn vị tiền tệ cơ sở. Nếu đồng tiền cơ sở được sử dụng là Đô la Mỹ, có thể nói rằng 1 lô là danh nghĩa bao gồm 100.000 đô la. Tuy nhiên, ngoài những lô tiêu chuẩn còn có lô mini, lô siêu nhỏ và lô nano. Sau đây là thứ tự của số lượng đơn vị:

1 Lô tiêu chuẩn = 100.000 đô la
1 Lô nhỏ = 10.000 đô la
1 Lô nhỏ = 1.000 đô la
1 Lô Nano = 100 đô la

Các kích thước lô này cần được xem xét, vì chúng bao gồm các quy tắc giao dịch mà các nhà giao dịch mới bắt đầu cần biết:

 1. Một lô là kích thước nhỏ nhất mà chúng ta có thể giao dịch. Tức là lô càng lớn thì số vốn kinh doanh chúng ta phải chuẩn bị càng lớn.
 2. Kích thước của lô mà chúng ta giao dịch sẽ ảnh hưởng đến mức lãi hoặc lỗ từ một giao dịch. Số lô sử dụng càng lớn tất nhiên có thể thu được lợi nhuận nhanh hơn, nhưng rủi ro cũng lớn hơn.

Đòn bẩy là gì?

Đòn bẩy là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả giao dịch ký quỹ trên thị trường tài chính. Nói một cách dễ hiểu, đây là những khoản tiền đi vay do một nhà môi giới cung cấp cho một nhà giao dịch. Số tiền cho vay có thể vượt quá số tiền khách hàng gửi từ 10, 20, 100 lần hoặc hơn.

Trong trường hợp này, số tiền mà nhà giao dịch thực hiện hoạt động, quỹ của chính anh ta vẫn còn với nhà môi giới làm tài sản thế chấp trong thời gian giao dịch mở. Bạn có thể rút ra một ví dụ tương tự với việc mua một chiếc ô tô theo hình thức tín dụng: người vay sẽ vay tiền ngân hàng, và chiếc xe được cầm cố, nếu có vấn đề gì xảy ra, ngân hàng sẽ lấy chiếc xe đó. Giao dịch đòn bẩy mở rộng khả năng của người tham gia bằng cách cho phép giao dịch với số lượng lớn hơn.

Các nhà giao dịch mới bắt đầu, khi tính toán mức đòn bẩy cần thiết, theo quy luật, hãy tiến hành từ niềm tin: càng nhiều, càng tốt.

Làm thế nào để tính toán lãi lỗ?

Mức lãi/lỗ – lãi hoặc lỗ được tính theo công thức:

Đối với lệnh Mua: Lãi / Lỗ = (Hợp đồng × ClosePrice) – (Hợp đồng × OpenPrice);

Đối với lệnh Bán: Lãi / lỗ = (Hợp đồng × OpenPrice) – (Hợp đồng × ClosePrice),

Trong đó:

 • Lãi / Lỗ – giá trị lãi / lỗ tính theo đơn vị tiền tệ báo giá;
 • Hợp đồng – quy mô của hợp đồng theo đơn vị tiền tệ cơ sở;
 • ClosePrice – giá đóng cửa của cặp tiền tệ;
 • OpenPrice – giá mở của một cặp tiền tệ.

Thí dụ: Tính toán giá trị lãi / lỗ cho lệnh Bán đối với cặp tiền EUR/GBP trên tài khoản có đơn vị tiền tệ ký quỹ là RUB.

Dữ liệu ước tính:

 • Lô: 0,19.
 • Công cụ giao dịch (cặp tiền tệ) – EUR/GBP.
 • OpenPrice EURGBP: 0,6983.
 • ClosePrice EURGBP: 0,6883 (100 pips = 0,6983 – 0,6883 = 0,0100).
 • Hợp đồng: 19.000 EUR.
 • Tỷ giá GBP/USD: 2,0256 (yêu cầu để chuyển đổi lãi / lỗ bằng USD).
 • Tỷ giá USD/RUR: 25,80 (bắt buộc để chuyển đổi lãi / lỗ sang đơn vị tiền tệ gửi tiền).

Ta có:

Lãi hoặc lỗ = (19,000 × 0,6983) – (19,000 × 0,6883) = 13267,7 – 13077,7 = 190 GBP.

Chúng tôi quy đổi lãi hoặc lỗ sang USD. Nếu USD trong cặp tiền tệ mà chúng tôi đang tính toán lại ở vị trí đầu tiên, thì lãi hoặc lỗ phải được chia cho tỷ lệ, nếu không nhân với: Lãi hoặc lỗ = 190 GBP × 2.0256 = 384,86 USD.

Chúng tôi chuyển lãi hoặc lỗ sang đơn vị tiền tệ gửi tiền (RUB): Lãi hoặc lỗ = 384,86 × 25,80 = 9,929,39 RUB.

Do đó, số tiền lãi hoặc lỗ trên cặp tiền EUR/GBP, tùy thuộc vào loại tiền gửi là 384,86 USD hoặc 9,929,39 RUB.

Việc tính toán lãi hoặc lỗ đối với vàng và các cặp tiền tệ khác trên thị trường ngoại hối được thực hiện theo cách tương tự.

►  Số tiền lãi hoặc lỗ (lãi / lỗ) cho công cụ SPX500 được tính theo công thức:

Đối với lệnh Mua: Lãi / Lỗ = (Giá đóng – Giá mở) × Lots × 100;

Đối với lệnh Bán: Lãi / lỗ = (Giá mở – Giá đóng) × Lots × 100.

►  Lãi / lỗ cho công cụ WallSt30 được tính theo công thức:

Đối với lệnh Mua: Lãi / Lỗ = (Giá đóng – Giá mở) × Lots;

Đối với lệnh Bán: Lãi / Lỗ = (Giá mở – Giá đóng) × Lots.

Chênh lệch giá thầu/giá bán

Bất kể 1 giao dịch lệnh nào của bạn khi mở ra đều có chênh lệch giữa giá mua và giá bán. Khoảng chênh lệch này không đáng kể nếu không nói là rất nhỏ so với giá trị của lệnh bạn đã đặt.

Khi bạn mua 1 loại tiền tệ, bạn sẽ sử dụng giá hỏi – ask

Khi bạn bán 1 loại tiền tệ, bạn sẽ sử dụng giá đấu thầu – bid

Có vẻ bạn đã gặp nhiều thuật ngữ này từ những bài chia sẻ trước. Ở phần sau chúng tôi sẽ có riêng 1 bài để nói về Spread để bạn có thể hiểu rõ hơn.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *