Pip trong giao dịch ngoại hối là gì? Cách tính pip trong Forex

Bạn đã tự hỏi: Pip là gì? Và tại sao các nhà giao dịch đo lường lợi nhuận của họ bằng pips? Đừng lo lắng, bài viết này sẽ mở rộng kiến ​​thức của bạn về pips – các điểm!

Vậy “pip” hay “điểm” trong Forex là gì?

Pip là viết tắt của “điểm tính theo phần trăm” và đại diện cho đơn vị thay đổi nhỏ nhất trong giá trị của một cặp tiền tệ. Đối với hầu hết các loại tiền tệ, đặc biệt là các loại tiền tệ chính, một pip đại diện cho chữ số thập phân thứ tư trong tỷ giá hối đoái của hai loại tiền tệ. Tuy nhiên, vị trí thập phân này có thể khác đối với một số cặp tiền tệ. Đối với các cặp tiền tệ bao gồm JPY, pip được thể hiện bằng chữ số thập phân thứ hai.

Hãy lấy một ví dụ. Giả sử bạn là một nhà giao dịch giao dịch cặp EUR/USD. Bạn đã tham gia một lệnh mua khi tỷ giá hối đoái là 1,2712. Bạn đã giả định rằng giá sẽ tăng và sau một vài phút, giá đã chuyển đến 1.2713 và bạn quyết định đóng giao dịch của mình. Giá thay đổi ở đây là 0,0001, tương ứng với 1 điểm.

Chúng ta hãy nhìn vào tình hình thị trường thực tế. Giả sử bạn đã vào một lệnh mua khi giá là 1.1438. Bạn đã giả định rằng giá sẽ tăng, nhưng trên thực tế, giá đã đi theo hướng ngược lại. Bây giờ bạn quyết định đóng lệnh khi tỷ giá hối đoái là 1,1431. Vậy bạn đã mất bao nhiêu? Bạn đã mất thay đổi 0,0007 trong giá trị của cặp tiền tệ, là 7 pips.

Pipette là gì?

Hầu hết các nền tảng giao dịch sử dụng pips làm đơn vị nhỏ nhất để thay đổi giá trị của một cặp tiền tệ. Tuy nhiên, nhu cầu về độ chính xác cao hơn đã dẫn đến sự ra đời của Pipette, có kích thước bằng 1/10 điểm. Trong trường hợp này, Pipette được thể hiện bằng chữ số thập phân thứ năm trong nền tảng giao dịch của bạn. Khi JPY tham gia vào một cặp tiền tệ, Pipette được biểu thị bằng chữ số thập phân thứ ba.

Hãy xem ví dụ trước, nhưng lần này với nền tảng môi giới cho phép sử dụng Pipette.

Trong ví dụ này, bạn đã nhập một lệnh mua khi tỷ giá hối đoái là 1,14387. Bạn đã mong đợi giá sẽ tăng. Thật không may, đây không phải là trường hợp bạn nghĩ. Thay vào đó, giá đã di chuyển xuống so với vị trí của bạn. Bây giờ bạn đã quyết định đóng giao dịch của mình ở mức 1.14312. Kết quả là bạn mất 0,00075, tương đương với 75 Pipette. Bằng cách nhìn vào ví dụ này, bạn sẽ đánh giá cao độ chính xác mà Pipette cung cấp. Pipette cung cấp cho nhà giao dịch mức độ chính xác cao hơn pips. Trong ví dụ trước, khoản lỗ là 7 điểm. Nhưng bây giờ chúng ta có được một bức tranh rõ ràng hơn với đơn vị đo lường chi tiết hơn: 75 Pipette (7,5 pips).

Tầm quan trọng của pips trong giao dịch ngoại hối

Pips được sử dụng để xác định số tiền bạn đã thắng hoặc thua trong một giao dịch cụ thể.

Việc thể hiện lãi hoặc lỗ của bạn bằng tiền tệ có thể gây nhầm lẫn và khó so sánh. Điều này là do số lượng đô la đạt được hoặc bị mất phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

Một sự thay đổi nhỏ trên thị trường có thể dẫn đến lợi nhuận khổng lồ, mặt khác, sự thay đổi lớn trên thị trường có thể dẫn đến lợi nhuận nhỏ nếu cả hai sự dịch chuyển đều được tính bằng đô la. Do đó, điểm vẫn là cách đáng tin cậy duy nhất để định lượng biến động thị trường.

Giá trị điểm – Giá trị pip

Giá trị pip có thể được định nghĩa là giá liên quan đến biến động một pip trên thị trường ngoại hối. Khi bạn mua và giá di chuyển có lợi cho bạn, giao dịch mở của bạn sẽ tăng giá trị. Một lệnh mở hoạt động theo cách tương tự khi giá di chuyển ngược lại với bạn. Giá trị pip sẽ cho bạn biết lợi nhuận bổ sung sẽ là bao nhiêu. Để có được giá trị này, chúng ta cần tính toán giá trị pip.

Vì chi phí của một pip là rất nhỏ, giao dịch Forex được thực hiện với các lô tiêu chuẩn, lô nhỏ và lô vi mô. Lô tiêu chuẩn là 100.000 đơn vị tiền tệ cơ sở, lô nhỏ là 10.000 đơn vị và lô vi mô là 1000 đơn vị tiền tệ cơ sở. Ngoài ra còn có một lô nano, là 100 đơn vị tiền tệ cơ bản. Dưới đây, bạn có thể tìm thấy các ví dụ về cách các kích thước lô khác nhau ảnh hưởng đến giá trị của một pip.

Kích thước lô Đơn vị tiền tệ cơ sở Khối lượng Giá trị điểm tính bằng đô la
1 lô tiêu chuẩn 100.000 1,0 1 pip = 10 $
1 lô nhỏ 10.000 0,1 1 pip = 1 $
1 lô vi mô 1.000 0,01 1 pip = 0,1 $
1 lô nano 100 0,001 1 pip = 0,01 $

Tính toán giá trị pip và kích thước vị trí trong các ví dụ

Như chúng tôi đã mô tả, giá trị tính bằng pips cho biết mức độ ảnh hưởng của biến động giá đến lợi nhuận hoặc thua lỗ của bạn. Giá trị điểm rất quan trọng vì nó giúp bạn quản lý rủi ro. Ví dụ, nếu bạn không hiểu ý nghĩa của một pip, làm thế nào bạn có thể tính toán kích thước vị trí lý tưởng của mình? Do đó, nếu bạn không hiểu khái niệm về giá trị pip, bạn sẽ rất khó khăn để đo lường và quản lý rủi ro của mình.

Giả sử bạn có tài khoản giao dịch EUR và bạn muốn giao dịch 1 lô tiêu chuẩn EUR/USD với tỷ giá hối đoái là 1,20. Trong trường hợp EUR/USD, 1 pip bằng 0,0001.

  • Giá trị điểm = 0,0001 / 1,20 * 100000 = 8,333 Euro
  • Giá trị điểm cho tài khoản bằng USD

Nhiều tài khoản giao dịch được tính bằng đô la Mỹ. Bất cứ khi nào đồng đô la Mỹ được liệt kê ở vị trí thứ hai trong một cặp tiền tệ và tài khoản được tính bằng đô la Mỹ, giá trị pip không thay đổi.

Trong trường hợp này, một lô tiêu chuẩn có giá trị là 10 điểm; giá của một lô nhỏ là 1 USD; và một lô nhỏ có giá trị pip là 0,1 đô la. Điều này áp dụng cho mọi cặp tiền miễn là đô la Mỹ được liệt kê ở vị trí thứ hai. Dưới đây là một số ví dụ: EUR/USD, AUD/USD, GBP/USD, NZD/USD.

Nếu đô la Mỹ là tiền tệ cơ bản (được liệt kê đầu tiên trong cặp tiền tệ), chỉ cần sử dụng công thức đã được đề cập ở trên. Giả sử bạn đang giao dịch rất nhiều tiêu chuẩn của cặp tiền tệ USD/CAD. Như bạn có thể thấy, đô la Mỹ được liệt kê đầu tiên trong trường hợp này. Giả sử tỷ giá USD/CAD là 1,25, giá trị pip tính theo USD sẽ là 10 / 1,25 = 8 đô la. Dưới đây, bạn có thể xem cách tính giá trị pip cho các lô nhỏ và lô siêu nhỏ.

  • Giá trị điểm cho các lô tiêu chuẩn = 10 / (USD/XXX)
  • Giá trị điểm cho các lô nhỏ = 1 / (USD/XXX)
  • Giá trị điểm cho các lô siêu nhỏ = 0,1 / (USD/XXX)

Giá trị pip cho các tài khoản không phải USD

Giả sử bạn có tài khoản đô la Canada. Mỗi khi bạn giao dịch một cặp tiền tệ với đồng đô la Canada được liệt kê ở vị trí thứ hai, giá trị pip vẫn giữ nguyên. Trong trường hợp này, một lô tiêu chuẩn có giá trị là 10 đô la, một lô nhỏ được định giá 1 đô la và một lô nhỏ có giá trị pip là 0,1 đô la.

Điều gì xảy ra nếu đồng đô la Canada được liệt kê đầu tiên, như trường hợp của CAD/CHF? Bạn sẽ nhận được giá trị pip bằng cách chia tỷ giá cố định hàng đầu cho tỷ giá hối đoái. Giả sử rằng tỷ giá CAD/CHF là 0,8. Vậy giá trị pip cho một lô vi mô là bao nhiêu? Đây sẽ là CAD $ 0,1/0,8 = CAD $ 0,125. Bạn có thể làm tương tự đối với lô tiêu chuẩn và lô nhỏ.

  • Giá trị điểm cho các lô tiêu chuẩn = 10 / (CAD/XXX)
  • Giá trị điểm cho các lô nhỏ = 1 / (CAD/XXX)
  • Giá trị điểm cho lô siêu nhỏ = 0,1 / (CAD/XXX)

Điều gì sẽ xảy ra nếu cặp tiền tệ hiện có CAD làm tiền tệ cơ bản và JPY làm tiền tệ định giá (CAD/JPY)? Hãy lấy một ví dụ: giả sử tỷ giá hối đoái CAD/JPY là 90,00. Giá trị pip cho một lô tiêu chuẩn trong trường hợp này là bao nhiêu?

Chúng tôi sẽ sử dụng công thức trên, nhưng sau đó nhân kết quả với 100.

  • Giá trị điểm cho 1 lô tiêu chuẩn CAD/JPY = 10 / (CAD/XXX) * 100
  • 10/90 * 10 = CAD $ 11,11

Bạn có thể sử dụng công thức này cho các loại tiền tệ khác như đồng euro hoặc đô la Úc.

Giá trị Pip cho các cặp tiền tệ khác

Bạn có thể có tài khoản USD, nhưng bạn đang giao dịch một cặp tiền không bao gồm USD. Bạn có thể có tài khoản bằng đô la Mỹ nhưng đã quyết định giao dịch một cặp tiền tệ như EUR/CHF hoặc EUR/GBP.

Hãy lấy một ví dụ với EUR/CHF. Quy tắc là nếu bạn có tài khoản bằng CHF và đang giao dịch EUR/CHF, thì giá trị pip sẽ được cố định – 10 CHF cho lô tiêu chuẩn, 1 CHF cho lô nhỏ và 0,1 CHF cho lô nhỏ.

Trong trường hợp này, hãy giả sử rằng chúng tôi đang tính giá trị bằng pips cho một lô tiêu chuẩn được đặt ở mức 10 franc Thụy Sĩ. Do đó, nếu tài khoản được tính bằng đô la Mỹ, bạn sẽ nhận được giá trị bằng điểm bằng cách chia CHF / 10 / (USD/CHF). Nó là một giá trị cố định chia cho tỷ giá hối đoái đô la Mỹ / franc Thụy Sĩ. Ví dụ: nếu tỷ giá hối đoái USD/CHF là 0,80, giá trị pip sẽ là 10 / 0,80 = 12,50 USD.

Điều gì xảy ra nếu bạn không thể tìm thấy tỷ giá USD/CHF và thay vào đó tìm tỷ giá CHF/USD? Bạn sẽ làm gì trong tình huống như vậy?

Bạn phải chấp nhận tỷ giá CHF/USD đảo ngược để nhận được tỷ giá USD/CHF. Giả sử bạn phát hiện ra rằng tỷ giá CHF/USD là 1,25. Trong trường hợp này, tỷ lệ ngược sẽ là 1 / 1,25 = 0,80.

Thay đổi giá trị Pip

Trong hầu hết các trường hợp, đơn vị tiền tệ cơ bản trong tài khoản của bạn sẽ xác định giá trị của các cặp tiền tệ khác nhau tính bằng điểm. Nếu tài khoản của bạn được tính bằng đô la Mỹ và cặp tiền này bao gồm đô la Mỹ, ví dụ như EUR/USD, thì giá trị pip sẽ được cố định như chúng ta đã thảo luận trước đó. Trong trường hợp này, lô tiêu chuẩn có giá trị là 10 điểm, giá của lô nhỏ là 1 USD và lô siêu nhỏ có giá trị là 0,1 USD.

Sự thay đổi giá trị pip sẽ chỉ xảy ra nếu tỷ giá hối đoái của đô la Mỹ thay đổi hơn 10%, trong khi đô la Mỹ là tiền tệ cơ bản, ví dụ: trong cặp USD/CAD hoặc USD/JPY hoặc đô la Mỹ không được bao gồm trong cặp tiền tệ, ví dụ như GBP/JPY.

Một ví dụ điển hình là khi tỷ giá hối đoái USD/JPY giảm từ 120 xuống mức thấp khoảng 77 trong giai đoạn 2008-2011. Sự mạnh lên nhanh chóng của đồng yên đã dẫn đến sự thay đổi giá trị pip của cặp tiền tệ này. Trong trường hợp này, các chuyển động thị trường có tác động lớn hơn đáng kể đến giá trị khi giá trị pip tăng lên.

Dựa trên kiến ​​thức này, bây giờ chúng ta hãy xem thay đổi này có tác động gì đến giá trị của một pip trong một cặp. Trong trường hợp này, tỷ giá hối đoái đã thay đổi từ 120 thành 77. Cho đến năm 2008, giá trị pip cho các lô USD/JPY tiêu chuẩn trên tài khoản USD là 10/120 * 100 = 8333. Đến năm 2011, tỷ giá hối đoái đã tăng lên 77, và giá trị pip tăng lên theo thời kỳ lên đến 10/77 * 100 = 12,98. Do đó, diễn biến thị trường có tác động lớn hơn đến giá trị.

Mức độ liên quan của giá trị pip trong bảo hiểm rủi ro

Phòng ngừa rủi ro liên quan đến việc mua và bán tài sản tài chính cùng một lúc để giảm rủi ro. Nhiều nhà giao dịch coi đây là một vị thế không có rủi ro, vì lỗ một mặt được bù đắp bằng lợi nhuận. Tuy nhiên, đây không phải là luôn luôn như vậy. Phòng ngừa rủi ro đi kèm với một số rủi ro nhất định vì mức chênh lệch rộng có thể ảnh hưởng đến cả hai vị trí, điều này có thể dẫn đến thua lỗ.

Việc mở rộng chênh lệch chủ yếu xảy ra trong các sự kiện kinh tế quan trọng, chẳng hạn như khi Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ sửa đổi giới hạn 1,20 franc/euro vào năm 2015. Brexit là một sự kiện toàn cầu lớn khác có thể ảnh hưởng đến các giao dịch bảo hiểm rủi ro của bạn.

Những lúc như vậy, mức chênh lệch hoàn toàn phụ thuộc vào cung và cầu. Mức chênh lệch thậm chí có thể lên đến 100 điểm. Nếu điều này xảy ra với cả hai vị trí của bạn, kết quả có thể rất tàn khốc. Nếu các cặp tiền tệ liên quan có tính thanh khoản kém, chênh lệch có thể còn rộng hơn, dẫn đến tổn thất lớn đối với vị thế được bảo hiểm rủi ro.

Pip CFD là gì?

Trước khi chúng ta thảo luận về các điểm trong giao dịch CFD, trước tiên chúng ta hãy nói về một số điều quan trọng. CFD là gì? CFD là một hợp đồng chênh lệch cho phép nhà giao dịch giao dịch và khai thác các biến động giá của tài sản cơ bản mà không thực sự sở hữu chúng.

Vậy có những điểm nào trong giao dịch CFD? Thuật ngữ này không thường được sử dụng trong giao dịch CFD. Thay vào đó, các thuật ngữ như xu và pence được sử dụng.

Ví dụ, giả sử giá của CFD là $ 1. Nếu giá tăng lên 1,01 đô la, chúng ta có thể nói rằng nó tăng 1 xu. Giá tính bằng xu luôn ở bên phải dấu thập phân, trong khi ở bên trái, bạn có thể thấy giá bằng USD.

Tóm lược

Bây giờ bạn nên hiểu rằng một pip là đơn vị thay đổi giá nhỏ nhất có thể được đo lường cho một cặp tiền tệ. Bây giờ bạn cũng biết về vai trò quan trọng của pip trong giao dịch. Trong quá trình giao dịch trực tiếp của bạn, bạn không cần phải tự tính toán giá trị pip, vì có một số máy tính sẽ thực hiện công việc này cho bạn.