Danh sách và so sánh các loại tài khoản Exness MT4 và MT5

Nội dung chính

Các loại tài khoản Exness là gì?

Exness cung cấp năm loại tài khoản khác nhau: Tài khoản Standard Exness, Tài khoản Standard Cent Exness, Tài khoản Raw Spread Exness, Tài khoản Zero Exness và Tài khoản Pro Exness.

Exness cung cấp tổng cộng 5 loại tài khoản, 2 loại “Tài khoản tiêu chuẩn” phù hợp với mọi nhà giao dịch từ mới bắt đầu đến chuyên nghiệp, và 3 loại “Tài khoản chuyên nghiệp” phù hợp với nhà giao dịch có kinh nghiệm hơn. Tài khoản tiêu chuẩn phổ biến nhất “tài khoản Standard” và “tài khoản Standard Cent” dành riêng cho những người mới bắt đầu muốn bắt đầu giao dịch với số tiền nhỏ hơn và rủi ro thấp. Có ba loại tài khoản chuyên nghiệp, “tài khoản Raw Spread”, “tài khoản Zero” và “tài khoản Pro”, có thể được lựa chọn theo phong cách giao dịch của các nhà giao dịch trung cấp và cao cấp.

Exness có tất cả các loại tài khoản MT4 và MT5. So sánh tất cả các loại tài khoản chi tiết và chọn tài khoản phù hợp cho chính mình.

Truy cập vào website chính thức của Exness

Bảng so sánh các loại tài khoản Exness MT4 và MT5

1) Các loại tài khoản Exness tiêu chuẩn

<Phổ biến số 1>
Tài khoản Standard
<Dành cho người mới bắt đầu>
Tài khoản Standard Cent

Tài khoản Standard là loại tài khoản chung có thể gửi từ 1 USD và có thể được sử dụng bởi nhiều người mới bắt đầu đến người dùng nâng cao.

Tài khoản Standard Cent là loại tài khoản cho phép bạn giao dịch theo lot nhỏ chỉ từ 10 loại tiền tệ với đòn bẩy tối đa không giới hạn.

Nền tảng
MetaTrader 4 & MetaTrader 5 MetaTrader 4
Phương thức khớp lệnh
Khớp lệnh thị trường Khớp lệnh thị trường
Số tiền gửi tối thiểu ban đầu
1 USD 1 USD
Đòn bẩy tối đa (*1)
Vô hạn Vô hạn
Hoa hồng
0 0
Chênh lệch thấp nhất
0.3 pip 0.3 pip
Kích thước lot tối thiểu
0.01 lot 0.01 cent lot
Kích thước tối đa (*2)
200 lot (07:00 – 20:59 (GMT+0))
20 lot (21:00 – 6:59 (GMT+0))
200 cent lot
Cảnh báo mức tiền ký quỹ
60% 60%
Mức cắt lỗ (*3)
0% 0%
Tài khoản Demo
Có sẵn Không có sẵn
Công cụ có thể giao dịch
[MetaTrader4]
Tổng cộng: 243 
Cặp tiền ngoại hối: 119
CFD chỉ số chứng khoán: 14
CFD cổ phiếu: 73
CFD kim loại quý: 11
CFD năng lượng: 3
CFD tiền ảo: 23
[MetaTrader4]
Tổng cộng: 36
Cặp tiền ngoại hối: 34
CFD kim loại quý: 2
[MetaTrader5]
Tổng cộng: 267 
Cặp tiền ngoại hối: 108
CFD chỉ số chứng khoán: 11
CFD cổ phiếu: 100
CFD kim loại quý: 10
CFD năng lượng: 3
CFD tiền ảo: 35
[MetaTrader5]

Trang mở tài khoản

Tài khoản Standard Exness

Tài khoản Standard Cent Exness

Trong đó:

*1: Đòn bẩy không giới hạn chỉ khả dụng nếu số dư tài khoản của bạn dưới 1.000 USD và bạn đã đóng các lệnh ít nhất 10 lần (không bao gồm các lệnh giới hạn) và giao dịch hơn 5 lot.

*2: Thời gian mùa đông sẽ được cộng thêm 1 giờ. Ngoài ra, số lượng lô tối đa cho một số chỉ số chứng khoán là khác nhau (AUS200, DE30, FR40, HK50, JP225, STOXX50, UK100, US30, US500, USTEC) là 300 lô cho MT4 và 300 đến 500 lô cho MT5 (tùy thuộc vào chứng khoán).

*3: Mức cắt lỗ trong thời gian thị trường chứng khoán nghỉ sẽ được ấn định ở mức 100%.

2) Các loại tài khoản Exness chuyên nghiệp

<Dành cho nhà giao dịch trung cấp và cao cấp>
Tài khoản Raw Spread
<Dành cho nhà giao dịch trung cấp và cao cấp>
Tài khoản Zero
<Dành cho nhà giao dịch trung cấp và cao cấp>
Tài khoản Pro

Tài khoản Raw Spread cung cấp mức chênh lệch thấp nhất từ ​​0,0 pip và có mức hoa hồng thấp lên tới 3,5 USD (tương đương).

Tài khoản Zero cung cấp các khoản hoa hồng thay đổi và chênh lệch bằng 0 đối với 30 cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất trong 95% thời gian.

Tài khoản Pro dành cho các nhà giao dịch có kinh nghiệm và nâng cao là tài khoản duy nhất sử dụng khớp lệnh tức thì & không tính phí giao dịch.

Nền tảng
MT4 & MT5 MT4 & MT5 MT4 & MT5
Phương thức khớp lệnh
Khớp lệnh thị trường Khớp lệnh thị trường Khớp lệnh tức thì
Số tiền gửi tối thiểu ban đầu
200 USD 200 USD 200 USD
Đòn bẩy tối đa
Vô hạn Vô hạn Vô hạn
Hoa hồng
Lên đến 3,5 USD/lot
(1 chiều)
Tổi thiểu 0,2 USD/lot
(1 chiều)
0
Chênh lệch thấp nhất
0.0 pip 0.0 pip * 0.1 pip
Kích thước lot tối thiểu
0.01 lot 0.01 lot 0.01 lot
Kích thước tối đa
200 lot (07:00 – 20:59 (GMT+0))
20 lot (21:00 – 6:59 (GMT+0))
200 lot (07:00 – 20:59 (GMT+0))
20 lot (21:00 – 6:59 (GMT+0))
200 lot (07:00 – 20:59 (GMT+0))
20 lot (21:00 – 6:59 (GMT+0))
Cảnh báo mức tiền ký quỹ
30% 30% 30%
Mức cắt lỗ
0% 0% 0%
Tài khoản Demo
Có sẵn Có sẵn Có sẵn
Công cụ có thể giao dịch
[MetaTrader4]
Tổng cộng: 198 
Cặp tiền ngoại hối: 82
CFD chỉ số chứng khoán: 10
CFD cổ phiếu: 73
CFD kim loại quý: 8
CFD năng lượng: 3
CFD tiền ảo: 22
[MetaTrader4]
Tổng cộng: 198 
Cặp tiền ngoại hối: 82
CFD chỉ số chứng khoán: 10
CFD cổ phiếu: 73
CFD kim loại quý: 8
CFD năng lượng: 3
CFD tiền ảo: 22
[MetaTrader4]
Tổng cộng: 243
Cặp tiền ngoại hối: 119
CFD chỉ số chứng khoán: 104
CFD cổ phiếu: 73
CFD kim loại quý: 11
CFD năng lượng: 3
CFD tiền ảo: 23
[MetaTrader5]
Tổng cộng: 237
Cặp tiền ngoại hối: 82
CFD chỉ số chứng khoán: 10
CFD cổ phiếu: 100
CFD kim loại quý: 8
CFD năng lượng: 3
CFD tiền ảo: 32
[MetaTrader5]
Tổng cộng: 237
Cặp tiền ngoại hối: 82
CFD chỉ số chứng khoán: 10
CFD cổ phiếu: 100
CFD kim loại quý: 8
CFD năng lượng: 3
CFD tiền ảo: 32
[MetaTrader5]
Tổng cộng: 267
Cặp tiền ngoại hối: 108
CFD chỉ số chứng khoán: 11
CFD cổ phiếu: 100
CFD kim loại quý: 10
CFD năng lượng: 3
CFD tiền ảo: 35
Trang mở tài khoản

Tài khoản Raw Spread Exness

Tài khoản Zero Exness Tài khoản Pro Exness

*  Chênh lệch bằng 0 đối với 30 cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất trong 95% thời gian.

Như các bảng trên, bạn có thể chọn từ 5 loại tài khoản khác nhau của Exness và mỗi loại tài khoản đều có những lợi thế khác nhau cho người giao dịch.

Bạn cũng có thể chọn các nền tảng từ MT4 (MetaTrader4) và MT5 (MetaTrader5), cả hai đều là những nền tảng giao dịch phổ biến nhất trên thế giới.

Với Exness, bạn cũng có thể mở nhiều tài khoản giao dịch thuộc các loại tài khoản khác nhau, sau đó giao dịch nhiều tài khoản đồng thời để đa dạng hóa các chiến lược của bạn và thử các loại tài khoản khác nhau.

Để mở tài khoản với Exness, hãy truy cập đăng ký trực tuyến từ trang web chính thức.

Trang web chính thức của Exness

Điểm chung của tất cả các loại tài khoản Exness

Dưới đây là một số tính năng chung cho tất cả các loại tài khoản Exness.

Tất cả các loại tài khoản Exness đều có năm điểm chung:

  Bạn có thể giao dịch với đòn bẩy không giới hạn
  Bạn có thể bắt đầu giao dịch với số tiền gửi tối thiểu là $200
  Exness đã áp dụng hệ thống zero-cut (không có lệnh gọi ký quỹ)
  Mức cắt lỗ (stop out) là 0%
  Trao đổi thương mại miễn phí – giao dịch không phí qua đêm

Chúng ta hãy lần lượt xem xét từng khía cạnh.

1) Bạn có thể giao dịch với đòn bẩy không giới hạn

Điểm chung đầu tiên mà tất cả các loại tài khoản Exness đều có là bạn có thể giao dịch với đòn bẩy không giới hạn!

Exness là nhà môi giới cho phép bạn giao dịch với tối đa 2,1 tỷ lần và đòn bẩy thực tế không giới hạn, đứng đầu trong số các nhà môi giới Forex ở nước ngoài.

Điều kiện mở đòn bẩy không giới hạn của Exness
 • Giao dịch tổng cộng hơn 5 lot.
 • Thực hiện tổng cộng 10 giao dịch trở lên.
 • Giao dịch với số dư tài khoản dưới 1.000 USD.

Tất cả các loại tài khoản đều cho phép giao dịch đòn bẩy không giới hạn nếu bạn đáp ứng các điều kiện trên.

Tính năng lớn nhất của Exness là bạn có thể giao dịch với đòn bẩy cao hơn bất kỳ nơi nào khác!

2) Bạn có thể bắt đầu giao dịch với số tiền gửi tối thiểu là $200

 • Điểm chung thứ hai mà tất cả các loại tài khoản Exness đều có là bạn có thể bắt đầu giao dịch với số tiền gửi tối thiểu là $200!
 • Exness có khoản tiền gửi tối thiểu tương đương $200 cho tất cả các loại tài khoản chuyên nghiệp và từ $1 cho các tài khoản tiêu chuẩn. Nói cách khác, bạn có thể bắt đầu giao dịch trên Exness chỉ với $200.
 • Đòn bẩy là không giới hạn, vì vậy bạn có thể nhắm đến lợi nhuận lớn với tổn thất ít nhất có thể!

3) Exness đã áp dụng hệ thống zero-cut (không có lệnh gọi ký quỹ)

 • Đặc điểm chung thứ ba của tất cả các loại tài khoản Exness là chúng sử dụng hệ thống zero-cut (không có lệnh gọi ký quỹ)!
 • Exness cũng áp dụng hệ thống zero-cut quen thuộc cho tất cả các loại tài khoản tại các nhà môi giới Forex ở nước ngoài.
 • Nói cách khác, bạn sẽ không mất nhiều hơn số tiền gửi và bạn không cần phải lo lắng về việc phải vay tiền do bị gọi ký quỹ như một nhà môi giới Forex chưa đủ uy tín.

4) Mức cắt lỗ (stop out) là 0%

 • Đặc điểm chung thứ tư của tất cả các loại tài khoản Exness là mức cắt lỗ (dừng lỗ) là 0%!
 • Exness có tỷ lệ duy trì ký quỹ là 0% đối với mức cắt lỗ (dừng giao dịch) cho tất cả các loại tài khoản.
 • Đối với các nhà môi giới ngoại hối thông thường, khi tỷ lệ duy trì ký quỹ đạt từ 20 đến 50% để đảm bảo an toàn, các lệnh có mức lỗ lớn nhất sẽ tự động bị đóng.
 • Mặt khác, Exness sẽ không tự động đóng các lệnh cho đến khi tỷ lệ duy trì ký quỹ đạt 0%. Nói cách khác, nó có thể chịu được những khoản lỗ chưa thực hiện cho đến phút cuối cùng.
 • Đặc biệt nếu bạn nhắm đến lợi nhuận lớn với đòn bẩy cao, bạn cần phải chịu được một khoản lỗ chưa thực hiện nhất định.
 • Về mặt đó, đòn bẩy không giới hạn và mức cắt lỗ 0% của Exness là một sự kết hợp rất tốt!

5) Trao đổi thương mại miễn phí – giao dịch không phí qua đêm

 • Điểm chung thứ năm đối với tất cả các loại tài khoản Exness là “giao dịch không phí qua đêm”!
 • Exness không tính phí qua đêm đối với cổ phiếu, chỉ số chứng khoán, tiền điện tử và vàng đối với tất cả các loại tài khoản. Nói cách khác, ngay cả khi bạn nắm giữ những cổ phiếu này trong trung và dài hạn, bạn sẽ không phải trả phí qua đêm.

Sự khác biệt của các loại tài khoản Exness là gì?

Có 5 loại tài khoản khác nhau có sẵn với Exness.

Bạn sẽ chọn loại tài khoản nào? Dưới đây là sự khác biệt của các loại tài khoản.

1) Loại tài khoản Exness Standard

 • Tài khoản Exness Standard là loại tài khoản phổ biến nhất, phù hợp với mọi loại nhà giao dịch.
 • Tài khoản Exness Standard có sẵn cho cả hai nền tảng MT4 và MT5.
 • Mức chênh lệch tối thiểu (chi phí giao dịch) là 0,3 pips mà không có thêm hoa hồng.
 • Trên tài khoản Exness Standard, bạn có thể đầu tư vào tất cả các công cụ thị trường tài chính có sẵn với Exness, đó là các cặp tiền ngoại hối, kim loại quý, tiền điện tử, năng lượng và chỉ số.
 • Bạn chưa quyết định sử dụng loại tài khoản nào để bắt đầu? Mở tài khoản Exness Standard ngay hôm nay.
 • Tài khoản Exness Standard chỉ yêu cầu số tiền gửi tối thiểu là 1 USD.

Tài khoản Standard Exness

2) Loại tài khoản Exness Standard Cent

 • Tài khoản Exness Standard Cent phù hợp cho các nhà giao dịch mới tham gia thị trường Forex.
 • Bạn có thể bắt đầu giao dịch chỉ với 1 USD tiền gửi tối thiểu trên tài khoản Exness Standard Cent.
 • Tài khoản Exness Standard Cent là loại tài khoản duy nhất mà bạn có thể giao dịch với lot siêu nhỏ.
 • Với tài khoản Exness Standard Cent, bạn có thể giảm thiểu rủi ro bằng cách tận dụng lợi thế của khoản tiền gửi tối thiểu 1 USD, đòn bẩy không giới hạn và giao dịch lô siêu nhỏ.
 • Để biết danh sách tất cả các phương thức gửi và rút tiền có sẵn với Exness, hãy truy cập trang tại đây.
 • Bạn có thể coi loại tài khoản Exness Standard Cent là tài khoản thực hành, mặc dù bạn sẽ đầu tư vào thị trường thực.
 • Trên tài khoản Exness Standard Cent, bạn chỉ có thể giao dịch các cặp tiền tệ ngoại hối và kim loại quý.
 • Ngoài ra, MT5 không khả dụng cho loại tài khoản Exness Standard Cent.

Tài khoản Standard Cent Exness

3) Loại tài khoản Exness Raw Spread

 • Tài khoản Exness Raw Spread được cung cấp spread thấp nhất từ 0.0 pip và hoa hồng giao dịch thấp.
 • Tài khoản Exness Raw Spread phù hợp với các nhà giao dịch chuyên nghiệp có thể hưởng lợi từ mức chênh lệch Forex chặt chẽ nhất.
 • Để bắt đầu giao dịch trên tài khoản Exness Raw Spread, bạn phải gửi ít nhất 200 USD.
 • Trên tài khoản Exness Raw Spread, bạn có thể đầu tư vào các cặp tiền ngoại hối, kim loại quý, tiền điện tử, năng lượng và chỉ số.
 • Bạn có muốn môi trường giao dịch spread thấp từ 0.0 pip không? Loại tài khoản Exness Raw Spread phù hợp với bạn.

4) Loại tài khoản Exness Pro

 • Tài khoản Exness Pro là loại tài khoản duy nhất hỗ trợ “Khớp lệnh tức thì”.
 • Lợi ích của khớp lệnh tức thì là gì? Lợi ích là không có trượt giá.
 • Bạn có thể trải nghiệm tính năng vượt trội trên tài khoản Exness Pro, so với các loại tài khoản khác.
 • Một lợi ích khác của loại tài khoản Exness Pro là giao dịch không có thêm hoa hồng.
 • Chênh lệch Forex tối thiểu là 0,1 pips và đó là chi phí duy nhất bạn cần trả khi giao dịch trên tài khoản Exness Pro.
 • Bạn có muốn khớp lệnh tức thì mà không bị trượt giá không? Loại tài khoản Exness Pro phù hợp với bạn.

5) Loại tài khoản Exness Zero

 • Tài khoản Exness Zero cung cấp cho bạn mức chênh lệch 0 tuyệt đối trên 30 cặp tiền tệ Forex.
 • Loại tài khoản Exness Zero phù hợp với những nhà giao dịch cần mức chênh lệch thấp nhất có thể.
 • Bạn có thể thực hiện chiến lược mở rộng quy mô Scalping hoặc chạy EAs (Chuyên gia cố vấn) với tài khoản Exness Zero.
 • Lưu ý rằng có một khoản hoa hồng giao dịch (Tổi thiểu 0,2 USD/lot (1 chiều)) khi giao dịch trong tài khoản.
 • Tài khoản Exness Zero phù hợp với những nhà giao dịch yêu cầu mức chênh lệch 0 để đạt được kế hoạch giao dịch của họ.

Nhược điểm của từng loại tài khoản Exness

Sau đây là những nhược điểm của từng loại tài khoản Exness mà chúng tôi tổng hợp:

1) Nhược điểm của tài khoản Standard Exness

 • Tài khoản Standard Exness có nhược điểm là chi phí giao dịch cao hơn chẳng hạn như chênh lệch so với tài khoản chuyên nghiệp.
 • Do đó, có thể nói rằng nó không phù hợp lắm cho các giao dịch scalping trong đó mức chênh lệch hẹp cũng đáng để quan tâm.

2) Nhược điểm của tài khoản Standard Cent Exness

 • Đầu tiên, số lượng cổ phiếu có thể giao dịch là nhỏ so với các loại tài khoản khác. Ngoài ra, nền tảng giao dịch chỉ có thể sử dụng MT4 và không có tài khoản demo.
 • Hơn nữa, vì đồng tiền cơ sở chỉ là đô la Mỹ, phí sẽ được tính khi gửi và rút đồng VNĐ.
 • Trừ khi bạn thực sự muốn giao dịch với số tiền nhỏ, tài khoản Standard Cent không được khuyến nghị.

3) Nhược điểm của tài khoản Raw Spread Exness

 • Tài khoản Raw Spread có nhược điểm là có ít công cụ giao dịch hơn tài khoản Standard.
 • Tất nhiên, Raw Spread có hầu hết các công cụ giao dịch, nhưng trước khi thực sự sử dụng nó, hãy kiểm tra danh sách sản phẩm giao dịch để xem có mã nào bạn muốn giao dịch không.
 • Ngoài ra, vì số tiền gửi ban đầu được đặt cao hơn một chút từ 200 đô la, nên có thể nói rằng đây là loại tài khoản dành cho những người đã có một số kinh nghiệm về Forex.

4) Nhược điểm của tài khoản Zero Exness

 • Mức chênh lệch hẹp của tài khoản Zero chỉ dành cho các cặp tiền tệ chính.
 • Chi phí giao dịch cho các cặp tiền tệ và công cụ khác bằng hoặc cao hơn Tài khoản Raw Spread.
 • Có thể nói tài khoản Zero là loại tài khoản chỉ được khuyến nghị cho các nhà giao dịch chỉ giao dịch các loại tiền tệ chính.

5) Nhược điểm của tài khoản Pro Exness

 • Một tài khoản chuyên nghiệp có nhược điểm là xảy ra báo giá lại (= từ chối hợp đồng).
 • Trong tài khoản chuyên nghiệp sử dụng khớp lệnh tức thì, nếu tỷ giá di chuyển dù chỉ 0,01 pip tại thời điểm bạn đặt lệnh, thì lệnh đó sẽ không được khớp.
 • Nói cách khác, tùy thuộc vào thời điểm, có khả năng hợp đồng sẽ bị từ chối nhiều lần.
 • Nó phụ thuộc vào tình hình thị trường và múi giờ, vì vậy khi sử dụng tài khoản chuyên nghiệp của Exness, hãy lưu ý rằng có khả năng bị từ chối hợp đồng khi giao dịch!

Nền tảng của các loại tài khoản Exness: Exness MT4 và Exness MT5

Để cung cấp cho các nhà giao dịch của mình một môi trường giao dịch thuận tiện và có tổ chức nhất, Exness đã lựa chọn 2 trong số các nền tảng giao dịch phổ biến nhất trên thế giới là MT4 (MetaTrader4) và MT5 (MetaTrader5).

Lưu ý rằng đối với loại tài khoản Cent Standard của Exness, chỉ có tùy chọn MT4.

Exness MT4 là nền tảng được sử dụng nhiều nhất và phổ biến nhất trong ngành Forex.

 • Bạn có thể tìm thấy mọi thứ bạn cần để giao dịch, cũng như các EA và tập lệnh được xây dựng bởi các lập trình viên trên thị trường.

Exness MT5 là nền tảng tiên tiến với nhiều tùy chọn linh hoạt hơn MT4.

 • Có một số hạn chế trên MT4 về lựa chọn máy chủ, tùy chỉnh và mã lập trình, nhưng MT5 đã loại bỏ chúng để mở rộng khả năng cho các nhà đầu tư.
 • Exness MT5 bao gồm nhiều loại lệnh, chỉ báo, khung thời gian và các công cụ phân tích mà MT4 không có.

Bạn có thể sử dụng cả hai nền tảng giao dịch với Exness.

Các loại tài khoản Exness – Sự khác biệt của “Khớp lệnh tức thì” và “Khớp lệnh thị trường”?

Giá cho tất cả các hoạt động giao dịch do một nhà môi giới quy định.

Thường có hai chế độ thực hiện lệnh:

1) Khớp lệnh tức thì

 • Chế độ này ngụ ý rằng lệnh thị trường được thực hiện với một mức giá được cung cấp do nhà môi giới.
 • Khi yêu cầu thực hiện được gửi đi, thiết bị đầu cuối sẽ tự động đưa ra giá hiện tại.
 • Nếu nhà môi giới chấp nhận giá, lệnh được coi là được thực hiện.
 • Nếu anh ta từ chối mức giá đã yêu cầu, thì sẽ có giá của nhà môi giới đưa ra
 • Nó có nghĩa là nhà môi giới trả lại giá mà lệnh này có thể được thực hiện.

2) Khớp lệnh thị trường

 • Chế độ khớp lệnh thị trường này ngụ ý rằng nhà môi giới tự quyết định giá khớp lệnh mà không cần tham khảo ý kiến ​​của nhà giao dịch.
 • Gửi lệnh thị trường có nghĩa là chấp nhận giá thực hiện trước.
 • Chế độ thực hiện lệnh đối với mọi công cụ tài chính do công ty kinh doanh lựa chọn.

Truy cập Trang web chính thức của EXNESS để tìm hiểu thêm về các mô hình thực thi của họ.

Truy cập Trang web chính thức của Exness

Các loại tài khoản Exness được đề xuất

Đối với mỗi loại tài khoản tại Exness, loại tài khoản nào được khuyến nghị cho nhà giao dịch nào?

Từ đây, chúng tôi sẽ giới thiệu các tài khoản được đề xuất theo điều kiện!

1) Nếu đang phân vân, hãy bắt đầu với “Tài khoản Standard Exness”

 • Nếu bạn không chắc nên chọn loại tài khoản Exness nào, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng tài khoản tiêu chuẩn trước.
 • Điều này là do nó không giống như các loại tài khoản khác, không có hạn chế về điều kiện giao dịch và bạn có thể giao dịch mà không cần thói quen.
 • Nếu bạn có tài khoản tiêu chuẩn, bạn có thể giao dịch tất cả các sản phẩm giao dịch với đòn bẩy không giới hạn từ 1$. Tất nhiên, chênh lệch là một trong những quan tâm hàng đầu đối với các nhà giao dịch ngoại hối.
 • Chúng tôi khuyên bạn trước tiên nên giao dịch bằng tài khoản tiêu chuẩn, sau đó chuyển sang tài khoản có mức chênh lệch thấp hoặc tài khoản Zero tùy theo phương pháp giao dịch và mức chênh lệch của bạn!

2) Nếu bạn muốn làm quen với cảm giác thao tác với những giao dịch nhỏ, hãy thử “Standard Cent Exness”

 • Trước hết, nếu bạn muốn bắt đầu FX với số tiền nhỏ và làm quen với hoạt động cũng như khả năng sử dụng của Exness, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng “Tài khoản Standard Cent”.
 • Tài khoản Standard Cent có 1 lô = 1.000 đơn vị tiền tệ, vì vậy bạn có thể giao dịch với số tiền nhỏ hơn bất kỳ loại tài khoản nào khác. Khoản lỗ có thể rất thấp tùy thuộc vào số lượng lô.
 • Mặt khác, nếu số tiền thua lỗ nhỏ thì số tiền lãi cũng nhỏ, vì vậy có thể nói rằng tài khoản Standard Cent không phù hợp để “kiếm tiền trong Forex” .
 • Khi bạn đã quen với việc sử dụng Exness, chúng tôi khuyên bạn nên chuyển sang tài khoản Standard hoặc Pro càng sớm càng tốt!

3) Nếu bạn muốn giao dịch nhiều loại cổ phiếu, “Tài khoản Raw Spread Exness”

 • Nếu bạn muốn giao dịch không chỉ các cặp tiền tệ ngoại hối mà còn nhiều loại cổ phiếu và năng lượng, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng “tài khoản Raw Spread Exness”.
 • Điều này là do tài khoản Raw Spread Exness có mức chênh lệch cân bằng và hẹp đối với bất kỳ cặp tiền tệ nào.
 • Khi giao dịch cổ phiếu không phải ngoại hối, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng tài khoản có mức chênh lệch thấp và khi giao dịch chủ yếu trên các cặp tiền tệ chính, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng “tài khoản Zero” được giới thiệu tiếp theo!

4) “Zero Exness” nếu bạn chỉ giao dịch các cặp tiền tệ chính

 • Nếu bạn chỉ giao dịch các cặp tiền tệ chính như EURUSD và USDJPY, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng “tài khoản Zero”.
 • Bởi vì tài khoản Zero cho phép bạn giao dịch 30 cặp tiền tệ chính với mức chênh lệch bằng không.
 • Bạn nên sử dụng các loại tài khoản khác nhau, chẳng hạn như “tài khoản Raw Spread” nếu bạn giao dịch nhiều loại cổ phiếu và “tài khoản Zero” nếu bạn giao dịch các cặp tiền tệ chính!

5) “Tài khoản Pro” cho các giao dịch Scalping

 • Nếu bạn muốn thực hiện các giao dịch mở rộng quy mô Scalping, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng “tài khoản Pro”.
 • Điều này là do chỉ tài khoản chuyên nghiệp mới áp dụng phương thức đặt lệnh “thực hiện ngay lập tức”, do đó, “trượt giá” trong đó tỷ lệ trượt giá khi đặt lệnh không xảy ra.
 • Chênh lệch cũng thuộc loại hẹp nhất trong tất cả các loại tài khoản.
 • Đặc biệt đối với các nhà giao dịch mở rộng quy mô trung cấp trở lên, những người đang nghiêm túc xem xét sức mạnh hợp đồng, tài khoản chuyên nghiệp được khuyến nghị áp dụng!

Loại tài khoản Exness nào sẽ bị tính phí (hoa hồng)?

Hiện tại, các loại tài khoản chịu phí giao dịch là tài khoản Zero và Raw Spread.

Phí giao dịch có thể thay đổi tùy thuộc vào sản phẩm được giao dịch, và phí giao dịch cho tất cả các sản phẩm có thể được kiểm tra trước thông qua chi tiết hợp đồng trên trang web của Exness.

Phí giao dịch tiêu chuẩn áp dụng cho một số loại tài khoản nhất định dựa trên khối lượng giao dịch theo cả hai hướng.

Ví dụ: nếu bạn mua 1 lô USDCAD với mức phí giao dịch là 3,5 USD cho mỗi lô, bạn sẽ bị tính phí 7 USD tại thời điểm mở giao dịch.

1. Trong trường hợp loại tài khoản Zero

Phí giao dịch cho tài khoản Zero tối thiểu là 0,2 USD cho cả hai chiều, nhưng nó có thể thay đổi tùy thuộc vào công cụ bạn đang giao dịch, vì vậy tốt nhất bạn nên đọc chi tiết hợp đồng và kiểm tra tỷ lệ phần trăm hoa hồng cho từng công cụ.

Phí để mở 1 lot GBPUSD là 9 USD. Điều này là do tỷ lệ hoa hồng một chiều trên mỗi lô đối với các công cụ giao dịch trên Tài khoản Zero là 4,5 USD. Không tính thêm phí khi đóng lệnh 1 lô. Điều này là do tổng số phí 9 USD đã được tính khi mở một vị trí.

2. Raw Spread

Tài khoản Raw Spread có mức phí 3,5 USD cho mỗi lô 1 chiều đối với hầu hết các công cụ (một số chỉ số và tiền điện tử áp dụng khác nhau). Để biết danh sách chi tiết mức phí cho loại tài khoản này, vui lòng kiểm tra chi tiết của hợp đồng.

Phí để mở 1 lot GBPUSD là 7 USD. Điều này là do tỷ lệ hoa hồng trên mỗi lô 1 chiều cho tài khoản Raw Spread là 3,5 USD. Không tính thêm phí khi đóng lệnh 1 lô. Điều này là do tổng phí 7 USD đã được tính khi mở một lệnh.

Mở tài khoản Exness miễn phí

Cách thay đổi loại tài khoản Exness của bạn

Exness không cho phép bạn thay đổi loại tài khoản sau khi mở tài khoản. Tuy nhiên, có thể mở tối đa 100 tài khoản cho mỗi nền tảng giao dịch MT4 và MT5 trong một khu vực cá nhân, lên đến tổng số 200 tài khoản. Bằng cách mở một tài khoản bổ sung sau khi hoàn tất xác thực hồ sơ tại Exness, bạn có thể sử dụng tất cả năm loại tài khoản nhiều lần.

Cũng có thể sử dụng các tài khoản khác nhau tùy thuộc vào nền tảng giao dịch, thương hiệu giao dịch, phương thức giao dịch, v.v. hoặc chia tiền để phân tán rủi ro. Ví dụ: nếu bạn đang giao dịch bằng “tài khoản Standard” nhưng muốn thử thách mở rộng quy mô Scalping, hãy thêm “tài khoản Pro” hoặc nếu bạn đang giao dịch bằng “tài khoản Pro” nhưng muốn giao dịch mà không phải lo lắng về chênh lệch, bạn có thể mở các tài khoản bổ sung phù hợp với tình hình giao dịch của bạn, chẳng hạn như thêm một “tài khoản Zero”.

Nếu quá trình xác thực hồ sơ (xác minh danh tính) hoàn tất, tài khoản bổ sung có thể được mở theo một thủ tục đơn giản, mất khoảng 3 đến 5 phút từ khu vực cá nhân của bạn.

Mở loại tài khoản Exness MT4 và MT5 phù hợp ngay hôm nay

Các tài khoản giao dịch được mở bởi văn phòng Công nghệ của Exness theo yêu cầu của khách hàng và chúng được nhóm theo các phân khúc thị trường.

Để mở bất kỳ loại tài khoản nào, bạn sẽ nhấp vào liên kết “MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH” trong Hồ sơ Cá nhân của bạn, chọn phân khúc thị trường có liên quan và điền vào biểu mẫu kết quả.

Thông tin này có tính chất làm rõ để hiểu đúng về ý định của khách hàng và thị trường mà họ muốn giao dịch.

Nếu có bất kỳ câu hỏi làm rõ nào, Exness liên hệ với khách hàng, sau đó tài khoản được mở.

Thông thường, tài khoản khách hàng sẽ được mở trong vòng 24 giờ.

Khách hàng nhận được thông báo qua e-mail về việc mở tài khoản giao dịch và họ có thể thấy chính tài khoản đó bên trong nền tảng giao dịch trong danh sách tài khoản thả xuống.

Khách hàng có thể gửi ngay yêu cầu chuyển tiền từ ví trực tuyến của Exness sang tài khoản giao dịch đang được mở.

Việc gửi tiền vào tài khoản giao dịch có thể hiển thị thông qua giao diện Tài khoản cá nhân hoặc qua nền tảng giao dịch của riêng họ.

Để rút tiền từ tài khoản giao dịch, Khách hàng phải gửi yêu cầu chuyển tiền, chỉ định từ tài khoản giao dịch nào và các khoản tiền đó sẽ được chuyển đến Ví nào.

Câu hỏi (FAQ) liên quan đến các loại tài khoản Exness

Exness có bao nhiêu loại tài khoản?

Exness cung cấp 5 loại tài khoản khác nhau: Tài khoản Standard, Tài khoản Cent Standard, Tài khoản Raw Spread, Tài khoản Zero và Tài khoản Pro.

Exness có thể được giao dịch với đòn bẩy không giới hạn trên bất kỳ loại tài khoản nào không?

Có, tất cả các loại tài khoản đều cho phép giao dịch đòn bẩy không giới hạn.

Exness có thể thay đổi loại tài khoản không?

Không, không thể thay đổi loại tài khoản. Bạn cần mở một tài khoản bổ sung từ Trang của tôi.

Tôi có thể tìm loại tài khoản Exness của mình ở đâu?

Bạn có thể kiểm tra loại tài khoản Exness của mình từ Trang của tôi ➝ “Tài khoản của tôi” ➝ “Tài khoản giao dịch”.

Exness có thể sử dụng EA (hệ thống giao dịch tự động) với bất kỳ loại tài khoản nào không?

Có, Exness cho phép sử dụng EA trên tất cả các loại tài khoản.

Tài khoản Standard Exness là gì?

Tài khoản Standard Exness là loại tài khoản phổ biến dành cho người mới bắt đầu đến người dùng nâng cao vì tài khoản này cho phép các khoản tiền gửi nhỏ tương đương từ 1 USD và không có phí giao dịch. Ngoài ra, do có thể giao dịch với đòn bẩy không giới hạn nên đây là loại tài khoản được đề xuất cho những ai muốn tối đa hóa hiệu quả sử dụng vốn và hướng tới lợi nhuận lớn.

Có bất kỳ yêu cầu nào để mở tài khoản Exness Pro không?

Không, bất kỳ ai cũng có thể mở tài khoản Exness Pro. Tuy nhiên, để thực sự bắt đầu giao dịch, bạn cần gửi hơn 200 đô la làm số tiền gửi ban đầu.

Tài khoản Exness Pro có bị từ chối giao dịch không?

Có, tài khoản Exness Pro có thể bị từ chối do hệ thống đặt lệnh ‘khớp lệnh ngay lập tức’ không bị trượt giá.

Exness có tài khoản vi mô không?

Có, tài khoản Exness Standard Cent là loại tài khoản có các điều kiện giống như tài khoản vi mô của các công ty khác.


 

 

Dịch vụ CFD. Vốn của bạn đang gặp rủi ro.

Hàng triệu nhà giao dịch đã chọn Exness làm nhà môi giới của họ. Kiểm tra chênh lệch giao dịch, đòn bẩy và các công cụ vượt trội của Exness để mang lại lợi ích cho chính bạn.


Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *