Các cách khác nhau để giao dịch ngoại hối (Forex)

Giao dịch ngoại hối thực sự hấp dẫn các nhà đầu tư. Cùng xem các cách khác nhau để giao dịch ngoại hối – thị trường lớn nhất thế giới.

Currency Futures – Hợp đồng tương lai tiền tệ

Cách để giao dịch ngoại hối đầu tiên có thể kể đến là Hợp đồng tương lai tiền tệ.

Định nghĩa: Công cụ phái sinh thuộc loại hợp đồng tương lai và có tiền tệ cơ bản.

THÔNG TIN CHI TIẾT

Tương lai tiền tệ là một hợp đồng kỳ hạn, được tiêu chuẩn hóa và thương lượng trên các thị trường được quản lý, liên quan đến việc mua/bán tiền tệ, vào một ngày trong tương lai, với tỷ giá hối đoái được ấn định tại thời điểm quy định của hợp đồng.

Đây là một hợp đồng phái sinh đối xứng, thiết lập cam kết của hai đối tác để thực hiện một nghĩa vụ nhất định khi đáo hạn. Vị thế/Lệnh kết thúc với việc giao (hoặc rút) tiền tệ cơ bản khi hết hạn hợp đồng hoặc thông qua việc thương lượng một hợp đồng có dấu hiệu ngược lại trước khi hết hạn.

Hợp đồng tương lai tiền tệ là hợp đồng được tiêu chuẩn hóa, do đó, được đặc trưng bởi định nghĩa chính xác và thống nhất về công cụ cơ bản, số lượng, ngày hết hạn và phương thức giao dịch (giới hạn giao dịch, lô tối thiểu, cơ chế hình thành giá).

Hợp đồng tương lai tiền tệ có thể được sử dụng liên quan đến các mục tiêu sau:

 • Bảo hiểm rủi ro cho các vị thế/lệnh ngoại tệ trước những thay đổi không mong muốn của tỷ giá hối đoái;
 • Đầu cơ về hoạt động của đồng tiền cơ bản;
 • Kinh doanh chênh lệch giá.

VÍ DỤ

 • Ví dụ 1

Một nhà điều hành mua ba hợp đồng tương lai tiền tệ đô la-euro với mức giá 1,25 $/€; giá trị danh nghĩa của hợp đồng bằng € 50.000.

Trong hai ngày sau khi ký hợp đồng, giá đóng cửa sau đây được ghi lại: giá đóng cửa của ngày đầu tiên = 1,236 $/€; giá đóng cửa ngày thứ hai = 1,253 $/€.

Dòng tiền hàng ngày do tương lai tạo ra có thể được biểu diễn như sau:

F = (P1 – P0) x VN x Nc

Trong đó:
F = dòng tiền hàng ngày;
P1 = giá đóng cửa trong ngày;
P0 = giá mở cửa trong ngày;
VN = giá trị danh nghĩa của tương lai;
Nc = số lượng hợp đồng được mua / bán

Ngày đầu tiên:

F = (1,236 $/€ – 1,25 $/€) x € 50.000 x 2 = – 700 $ (nhà giao dịch phải trả 700 $ cho công ty thanh toán bù trừ thị trường);

Ngày thứ hai:

F = (1.253 $/€ – 1.236 $/€) x € 50.000 x 2 = 1.700 $ (nhà điều hành sẽ nhận được tín dụng là 1.700 $).

 • Ví dụ 2

Hãy xem xét một nhà đầu tư Hoa Kỳ mua trái phiếu chính phủ Anh trị giá 1.000.000 bảng Anh vào ngày 15 tháng 9 và quyết định giữ những trái phiếu này cho đến cuối năm; trên thực tế, ông tin rằng lãi suất đồng bảng Anh sẽ giảm. Nhà đầu tư dự định phòng ngừa rủi ro chống lại sự sụt giá của đồng bảng Anh so với đồng đô la và do đó quyết định bán các hợp đồng tương lai $/£ đến hạn vào tháng 3 (đáo hạn ngay sau ngày đóng vị thế/lệnh của mình trên thị trường giao ngay). Mệnh giá của các hợp đồng này là 25.000 bảng.

Nhà đầu tư phải quyết định mua bao nhiêu hợp đồng tương lai để tự bảo hiểm: tỷ lệ bảo hiểm rủi ro được tính bằng:

Vị thế được bảo hiểm rủi ro / Giá trị danh nghĩa của hợp đồng = 1.000.000 / 25.000 = 40 hợp đồng tương lai.

Anh ta bán các hợp đồng này với giá tương lai là 1,5 bảng Anh.

Kể từ ngày 15 tháng 9, các giá trị sau được ghi nhận: tỷ giá hối đoái giao ngay $/£ = 1,55; Giá kỳ hạn tháng 3 = 1,5 $/£.

Tại ngày 31/12, các kỳ vọng của nhà đầu tư liên quan đến lãi suất và khấu hao đã xảy ra:

– Giá trị của danh mục Trái phiếu Chính phủ từ 1.000.000 lên 1.010.000 bảng Anh, với lợi suất 1%;
– Tỷ giá hối đoái giao ngay giảm xuống 1,45 $/£.
– Giá kỳ hạn giảm xuống 1,4 $/£.

Đầu tư vào đồng bảng Anh tăng lên, nhưng có một khoản lỗ bằng đô la.

Trên thực tế, nếu vào ngày 15 tháng 9, danh mục đầu tư do nhà đầu tư nắm giữ có giá trị bằng 1.000.000 £ x 1,55 $/£ = 1.550.000 $, thì vào ngày 31/12, khoản đầu tư có giá trị là 1.010.000 £ x 1,45 $/£ = 1,464,500 $.

Tuy nhiên, trên thị trường kỳ hạn, có lợi nhuận là: 1.000.000 £ x (1,5 $/£ – 1,4 $/£) = 100.000 $.

Danh mục đầu tư bằng đô la có giá trị kết hợp là 1.464.500 $ + 100.000 $ = 1.564.500 $.

Tổng lợi tức đầu tư tính theo đô la là:

(1,564,500 $ – 1,550,000 $) / 1,550,000 $ = 0,9355%.

Hàng rào không được bảo hiểm đầy đủ vì lợi nhuận vừa thu được thấp hơn lợi nhuận trên vị thế đồng bảng Anh (1%).

Currency Options – Hợp đồng quyền chọn

Cách khác nhau để giao dịch ngoại hối tiếp theo bao gồm Hợp đồng quyền chọn.

Định nghĩa: Hợp đồng quyền chọn có cơ bản được đại diện bằng tiền tệ.

THÔNG TIN CHI TIẾT

Quyền chọn tiền tệ là một công cụ phái sinh cung cấp cho người mua, khi thanh toán phí bảo hiểm, quyền mua (quyền chọn mua) hoặc bán (quyền chọn bán) vào một ngày cố định (quyền chọn châu Âu) hoặc vào ngày đó (quyền chọn Mỹ), một số lượng tiền tệ nhất định, với mức giá được ấn định bởi hợp đồng (giá thực hiện).

Giống như các hợp đồng phái sinh khác, quyền chọn tiền tệ cũng có thể được sử dụng cho các mục đích sau:

 • Bảo hiểm rủi ro;
 • Đầu cơ;
 • Kinh doanh chênh lệch giá.

Trong trường hợp đầu tiên, việc đăng ký quyền chọn tiền tệ phát sinh từ nhu cầu phòng ngừa rủi ro tỷ giá hối đoái và do đó, từ những thay đổi bất ngờ trong tỷ giá hối đoái. Do đó, người viết quyền chọn mua nắm giữ một vị thế/lệnh có liên quan đến việc thua lỗ trong trường hợp tỷ giá hối đoái của đồng tiền trong hợp đồng tăng lên; ngược lại, bất kỳ ai mua quyền chọn bán sẽ nắm giữ một vị thế/lệnh có liên quan đến việc thua lỗ trong trường hợp tỷ giá hối đoái của đồng tiền liên quan trong hợp đồng giảm xuống.

Hơn nữa, quyền chọn có thể được sử dụng cho mục đích đầu cơ, để tạo ra các chiến lược đầu tư dựa trên dự báo của chính mình về xu hướng tiền tệ. Đặc biệt, việc những người mua quyền chọn áp dụng chiến lược đầu cơ sẽ đảm bảo một khoản lỗ tối đa hạn chế, bằng với phí bảo hiểm trả cho người bán. Đối với trường hợp thứ hai, hoàn toàn ngược lại: lợi nhuận tối đa có thể thu được từ việc bán hàng bằng với phí bảo hiểm.

Cuối cùng, quyền chọn tiền tệ có thể được sử dụng để tận dụng sự sai lệch nhất thời giữa xu hướng của tiền tệ trên thị trường phái sinh và xu hướng trên thị trường giao ngay.

VÍ DỤ

Hãy xem xét một công ty xuất khẩu của Ý, dự kiến ​​tỷ giá hối đoái €/pound sẽ giảm, quyết định bảo vệ mình khỏi sự kiện như vậy bằng cách mua một quyền chọn tiền tệ kiểu thỏa thuận của Châu Âu.

Đặc biệt, tại thời điểm ký hợp đồng, giá €/pound là 1,47 €/pound; công ty mua một quyền chọn bán, cho phép họ có quyền bán, khi đáo hạn, một lượng đồng bảng Anh nhất định với tỷ giá hối đoái là  1,51 €/bảng Anh.

Phí bảo hiểm được trả bằng 4% giá giao ngay tại thời điểm ký hợp đồng: 0,04 x 1,47 = 5,9 cent €/pound.

Vào ngày hết hạn, quyền chọn có giá trị bằng tiền: giá thực hiện bằng với tỷ giá hối đoái (1,51 €/pound).

Việc công ty có thực hiện quyền chọn hay không là không liên quan và trong mọi trường hợp, công ty phải chịu một khoản lỗ tương đương với phí bảo hiểm.

Bây giờ, giả sử rằng vào ngày hết hạn, tỷ giá hối đoái cao hơn 1,51 €/pound (ngoài tùy chọn tiền). Công ty không thực hiện quyền chọn, nhưng bán bảng Anh trên thị trường giao ngay. Trong trường hợp này, hai tình huống có thể xảy ra:

1. Tỷ giá hối đoái cao hơn 1,51, nhưng thấp hơn tổng giữa số tiền này và phí bảo hiểm đã trả, ví dụ nó bằng 1,54 €.

Từ việc bán tiền tệ trên thị trường, công ty thu được lợi nhuận 1,54-1,51 = 3 cent €/pound. Bằng cách trừ đi phí bảo hiểm phải trả từ số tiền này, khoản lỗ mà công ty phải gánh chịu là: 5,9-3 = 2,9 cent €/pound.

2. Tỷ giá hối đoái cao hơn tổng giữa giá thực hiện và phí bảo hiểm, ví dụ nó bằng 1,63 €/pound.

Lợi nhuận thu được từ việc bán tiền tệ trên thị trường mà không thực hiện quyền chọn bằng: (1,63-1,51) – 0,059 = 6,1cent €/pound.

Cuối cùng, giả định rằng khi hết hạn quyền chọn, tỷ giá hối đoái thấp hơn 1,51 €/pound (trong quyền chọn tiền). Công ty thực hiện quyền chọn.

Cũng trong trường hợp này, hai tình huống khác nhau có thể xảy ra:

1. Tỷ giá hối đoái €/pound lớn hơn chênh lệch giữa giá thực tế và phí bảo hiểm (1,51-0,059 = 1,451 €/poundd) và nhỏ hơn 1,51, chẳng hạn bằng 1,48 €/pound.

Trong trường hợp này, bằng cách thực hiện quyền chọn, công ty phải chịu một khoản lỗ bằng lợi nhuận tiền tệ trừ đi phí bảo hiểm: (1,51-1,48) – 0,059 = -29 cent €/pound.

2. Tỷ giá hối đoái €/pound nhỏ hơn 1,452, ví dụ bằng 1,44 €/pound.

Công ty thực hiện quyền chọn và thu được lợi nhuận là (1,51-1,44) -0,059 = 0,011 €/pound.

Currency ETFs – ETF tiền tệ

Cách để giao dịch ngoại hối (Forex) hiệu quả không thể bỏ qua ETF tiền tệ.

ETF tiền tệ là một khoản đầu tư tổng hợp cung cấp cho các nhà đầu tư khả năng tiếp xúc với ngoại hối (forex) hoặc tiền tệ. Chúng cho phép các nhà đầu tư tiếp xúc với những thay đổi của tỷ giá hối đoái trong một hoặc nhiều cặp tiền tệ.

Giống như các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) khác, nhà đầu tư có thể mua ETF tiền tệ trên các sàn giao dịch giống như cổ phiếu của cổ phiếu doanh nghiệp. Các khoản đầu tư này thường được quản lý thụ động và các đồng tiền cơ bản được giữ ở một quốc gia hoặc rổ tiền tệ duy nhất. Giống như bất kỳ khoản đầu tư nào, ETF tiền tệ đi kèm với rủi ro và phần thưởng riêng của chúng.

 • ETF tiền tệ là các quỹ trao đổi để theo dõi giá trị tương đối của một loại tiền tệ hoặc một rổ tiền tệ.
 • Các phương tiện đầu tư này cho phép các cá nhân bình thường tiếp xúc với thị trường ngoại hối thông qua một quỹ được quản lý mà không phải chịu gánh nặng khi thực hiện các giao dịch riêng lẻ.
 • ETF tiền tệ có thể được sử dụng để đầu cơ trên thị trường ngoại hối, đa dạng hóa danh mục đầu tư hoặc phòng ngừa rủi ro tiền tệ.
 • Rủi ro liên quan đến ETF tiền tệ có xu hướng kinh tế vĩ mô, bao gồm rủi ro địa chính trị và tăng lãi suất.

Đặc điểm cơ bản của ETF là:

 • Tính đơn giản
 • Tính minh bạch
 • Tính linh hoạt
 • Hiệu quả chi phí
 • Giảm rủi ro của tổ chức phát hành.

Spot FX – Giao dịch giao ngay

Giao dịch ngoại hối là một hoạt động cho phép bạn mua hoặc bán một loại tiền tệ khác. Nếu các hoạt động, như thường xảy ra, được hoàn thành trong vòng vài giờ hoặc vài phút, chúng được gọi là giao dịch giao ngay.

Ví dụ: nếu tỷ giá EUR/USD bằng 1,41, bạn cần 1,41 Đô la Mỹ để mua một Euro. Do đó, bằng cách đặt lệnh Dài (tức là tăng) trên giao dịch tiền tệ này, bạn sẽ mua Euro và bán Đô la Mỹ cùng một lúc.

Ngược lại, bằng cách đặt một lệnh Ngắn hạn (tức là giảm giá), một khoản nợ bằng Euro sẽ được mở so với một khoản tín dụng bằng Đô la. Trong mỗi trường hợp, bạn sẽ kiếm được nếu đồng tiền đã mua tăng giá so với đồng tiền đã bán. Nó sẽ bị mất nếu đồng tiền mua giảm giá so với đồng tiền bán ra.

Do đó, trong thị trường Forex, không thể chỉ đơn giản là mua hoặc bán một loại tiền tệ, mà mỗi hoạt động nhất thiết phải nắm giữ hai lệnh: một ủng hộ đồng tiền đã mua và một chống lại đồng tiền tham chiếu.

Vì tỷ giá tham chiếu của hai đơn vị tiền tệ là khác nhau, vào cuối ngày giao dịch, trong trường hợp hoạt động qua đêm, bạn sẽ được hưởng lợi từ tiền lãi tích lũy trên loại tiền tệ mà bạn đang nắm giữ. Hoạt động diễn ra vào khoảng 11 giờ tối bởi bên trung gian, tạm thời đóng lệnh và mở lại ngay sau đó với giá trị có tính đến lãi suất tích lũy trên các loại tiền tệ tạo thành giao dịch chéo (cuộn qua).

Retail Forex – Giao dịch Forex bán lẻ

Giao dịch Forex bán lẻ là một phần nhỏ của thị trường Forex lớn hơn, nơi các cá nhân đầu cơ về tỷ giá hối đoái giữa các loại tiền tệ khác nhau. Phân khúc này là một nền tảng giao dịch điện tử chuyên dụng Internet cho phép các cá nhân truy cập vào thị trường tiền tệ toàn cầu. Vào năm 2016, có báo cáo rằng giao dịch ngoại hối bán lẻ chiếm 5,5% tổng thị trường ngoại hối (282 tỷ USD khối lượng giao dịch hàng ngày).

Trước sự phát triển của các nền tảng giao dịch ngoại hối vào cuối những năm 90, giao dịch ngoại hối chỉ giới hạn ở các tổ chức tài chính lớn. Đó là sự phát triển của internet, phần mềm giao dịch và các nhà môi giới ngoại hối cho phép giao dịch. Với sự chậm rãi, nó bắt đầu phát triển trong thương mại bán lẻ. Ngày nay, các nhà giao dịch có thể giao dịch tiền tệ giao ngay với lợi nhuận rất lớn. Điều này có nghĩa là bạn có thể mua và bán tiền tệ chỉ trong vài giây.

Đặc điểm của Forex bán lẻ

1. Giao dịch ký quỹ, trong đó khối lượng giao dịch đáng kể (hàng chục và hàng trăm lần) vượt quá số tiền hiện có.

2. Công cụ giao dịch – hợp đồng thay đổi tỷ giá hối đoái – là công cụ thanh toán, các giao dịch với chúng thường không ngụ ý việc giao tiền tệ thực tế. Một lệnh mở được đóng vào ngày thanh toán với giao dịch ngược lại.

3. Các công ty FX sử dụng hai công nghệ hoạt động chính: giao dịch của riêng họ và truy cập trực tiếp vào mạng giao dịch điện tử (ECN).

Trong trường hợp đầu tiên, công ty (đại lý, nhà tạo lập thị trường, Nhà môi giới ngoại hối ), trong đó nhà giao dịch mở tài khoản giao dịch, hoạt động như một đối tác cho các giao dịch: đặt giá tiền tệ dựa trên tỷ giá của thị trường ngoại hối liên ngân hàng, mua và bán.

Trong trường hợp thứ hai, công ty FX cung cấp quyền truy cập vào ECN.

4. Bản chất chủ yếu là đầu cơ của các giao dịch.

5. Khối lượng giao dịch chủ yếu được thực hiện theo phương thức điện tử (giao dịch qua Internet) – thông qua các thiết bị đầu cuối thông tin và giao dịch.

Ở các quốc gia khác nhau, các giao dịch trên thị trường Forex bán lẻ có trình độ pháp lý riêng và có thể được coi là giao dịch ngoại hối, các công cụ tài chính phái sinh (phái sinh) hoặc giao dịch cá cược.

Forex Spread Bet – Đặt cược chênh lệch Forex

Đặt cược chênh lệch tỷ giá ngoại hối cho phép suy đoán về chuyển động của đồng tiền đã chọn mà không thực sự giao dịch trên thị trường ngoại hối.

Hiểu cách đặt cược chênh lệch tỷ giá ngoại hối

Cá cược chênh lệch tỷ giá ngoại hối là một thể loại cá cược chênh lệch bao gồm đặt cược vào biến động giá của các cặp tiền tệ. Một công ty cung cấp tiền tệ lây lan cá cược thường trích dẫn hai giá, đấu thầu và yêu cầu – cái này được gọi là Spread. Các nhà giao dịch đặt cược liệu giá của cặp tiền sẽ thấp hơn giá đặt mua hay cao hơn giá bán. Chênh lệch càng hẹp, cặp tiền càng hấp dẫn vì chi phí giao dịch, chi phí nhập và thoát giao dịch càng thấp.

Sự hấp dẫn của cá cược chênh lệch ngoại hối và cá cược chênh lệch nói chung nằm ở sự đơn giản của nó. Có ba thành phần chính cho mỗi cược chênh lệch:

 1. Spread của công cụ
 2. Hướng giao dịch
 3. Kích thước đặt cược

Lợi thế của đặt cược chênh lệch ngoại hối là nó cho phép các nhà giao dịch khả năng sử dụng khái niệm đòn bẩy khi đặt giao dịch. Nói một cách đơn giản, đòn bẩy cho phép nhà đầu tư vay tiền, thường là từ công ty môi giới, để đặt cược vào một loại tiền tệ. Nhà đầu tư chỉ cần đáp ứng các yêu cầu về ký quỹ, là số vốn cần thiết để tài trợ cho việc đặt cược, chứ không phải toàn bộ số tiền đặt cược.

Ví dụ: một công ty môi giới báo giá bán cho cặp EUR/USD là 1,0015 và giá chào mua là 1,0010. Nếu bạn, với tư cách là một nhà giao dịch, tin rằng đồng euro sẽ mạnh lên so với USD, bạn có thể “đặt cược” 0,5 € cho mỗi điểm (pip) đồng euro tăng trên 1,0015. Nếu EUR/USD sau một khoảng thời gian nhất định lên đến $ 1,0025, bạn sẽ nhận được € 5 (0,5  € * 10 pips). Nếu giá của đồng euro thay vào đó là 1.0005 đô la, bạn sẽ mất € 5.

Giống như đặt cược chênh lệch, các nhà giao dịch không cần thực sự sở hữu bất kỳ loại tiền tệ nào khi cá cược chênh lệch tỷ giá. Tuy nhiên, họ sẽ yêu cầu vốn trong tài khoản của họ bằng đơn vị tiền tệ mà lợi nhuận hoặc lỗ cơ bản được ghi có hoặc ghi nợ. Đơn vị tiền tệ này thường là đơn vị tiền tệ của nơi đặt dịch vụ cá cược chênh lệch. Ví dụ: một trang web cá cược chênh lệch ở Vương quốc Anh sẽ yêu cầu bảng Anh (GBP) làm vốn.

Forex CFD – Hợp đồng Chênh lệch giá

Cách để giao dịch ngoại hối với hợp đồng chênh lệch giá được khá nhiều nhà đầu tư lựa chọn.

Hợp đồng Chênh lệch Giá (CFD) là một công cụ tài chính có đòn bẩy cho phép bạn giao dịch thông qua biến động giá của các công cụ sau: chỉ số, hàng hóa, cổ phiếu và trái phiếu, các công cụ phái sinh hoặc định giá của chúng.

Không giống như giao dịch truyền thống trong các thị trường này, bạn không cần phải có nhiều vốn – CFD được giao dịch ký quỹ, giống như trong thị trường Forex.

CFD có thể được sử dụng để suy đoán về các động thái lên xuống và phòng ngừa hoặc đa dạng hóa danh mục hàng hóa của bạn mà không cần các yêu cầu về tài sản thế chấp quan trọng và quy mô lô của giao dịch Hợp đồng tương lai cổ điển.

Thông thường, giá CFD phản ánh giá của tài sản cơ bản, nhưng điều này không hoàn toàn đúng. Xin lưu ý rằng bạn không mua hoặc có quyền sở hữu chính tài sản cơ bản.

Các tính năng của giao dịch CFD:

Hợp đồng Chênh lệch giá được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của mọi nhà kinh doanh:

Giao dịch cả thị trường tăng và giảm

Cũng như với thị trường forex, giao dịch CFD cho phép bạn mua (mua) nếu bạn nghĩ rằng thị trường sẽ đi lên, hoặc bán (bán ra) nếu bạn nghĩ rằng thị trường sẽ đi xuống.

Sử dụng hiệu quả vốn của bạn với đòn bẩy cao

CFD được sử dụng đòn bẩy, có nghĩa là bạn cần một khoản tiền gửi nhỏ để mở một vị trí, thay vì đặt cọc toàn bộ giá trị của giao dịch.

Giờ giao dịch kéo dài

Một số công cụ CFD được giao dịch bên ngoài các phiên giao dịch thị trường cổ điển.

Cơ hội phòng ngừa rủi ro

Nếu bạn cho rằng cổ phiếu hoặc hàng hóa trong danh mục đầu tư của mình sẽ mất giá trong ngắn hạn, bạn có thể sử dụng CFD để bù đắp chênh lệch khi bán hàng.

Các cách khác nhau để giao dịch ngoại hối (Forex) trên đây hy vọng hữu ích với bạn.