Thị trường ngoại hối – Forex là gì? Tìm hiểu về giao dịch Forex

Thị trường ngoại hối là gì? Hay thị trường Forex là gì?

thị trường ngoại hối là gì, thị trường forex là gì

Thị trường ngoại hốiForex – tiền tệ (trong tiếng Anh là currency market, money market) là:

 • Lĩnh vực quan hệ kinh tế giữa các bên tham gia thị trường trong việc thực hiện chuyển đổi và các nghiệp vụ tín dụng, tiền gửi bằng ngoại tệ;
 • Một trung tâm tài chính nơi tập trung các hoạt động mua bán tiền tệ và chứng khoán dựa trên cung và cầu về chúng.
 • Tập hợp các ngân hàng được phép, công ty đầu tư, nhà môi giới, sở giao dịch chứng khoán, ngân hàng nước ngoài, thực hiện các giao dịch Forex;
 • Một tập hợp các hệ thống liên lạc liên kết các ngân hàng của các quốc gia khác nhau thực hiện các giao dịch tiền tệ quốc tế.

Các chức năng của thị trường Forex – ngoại hối

4 chức năng chính của thị trường Forex:

 • Bảo hiểm rủi ro tiền tệ;
 • Đa dạng hóa dự trữ ngoại hối;
 • Thực hiện can thiệp ngoại hối;
 • Lợi nhuận của những người tham gia dưới hình thức chênh lệch tỷ giá hối đoái.

Những người tham gia thị trường Forex – ngoại hối

Thành phần những người tham gia chính vào Forex bao gồm:

 • Các ngân hàng trung ương.

  Chức năng của họ là quản lý dự trữ ngoại hối của chính phủ và đảm bảo ổn định tỷ giá hối đoái. Để thực hiện những nhiệm vụ này, có thể thực hiện cả các biện pháp can thiệp ngoại hối trực tiếp và tác động gián tiếp – thông qua việc quy định mức lãi suất tái cấp vốn, các tiêu chuẩn dự trữ, v.v.

 • Các ngân hàng thương mại.

  Họ thực hiện phần lớn các giao dịch ngoại hối. Những người tham gia thị trường khác giữ tài khoản trong ngân hàng và thực hiện thông qua đó các hoạt động chuyển đổi và gửi tiền – tín dụng cần thiết cho các mục đích của họ. Các ngân hàng tập trung nhu cầu tổng hợp của thị trường hàng hóa và chứng khoán vào trao đổi tiền tệ, cũng như thu hút/đặt vốn. Ngoài việc đáp ứng các ứng dụng của khách hàng, các ngân hàng có thể thực hiện các giao dịch một cách độc lập với chi phí của riêng mình.

 • Doanh nghiệp hoạt động ngoại thương.

  Các đơn đặt hàng tổng hợp từ các nhà nhập khẩu tạo thành nhu cầu ngoại tệ ổn định và từ các nhà xuất khẩu – nguồn cung của nó, kể cả dưới dạng tiền gửi ngoại tệ (số dư tạm thời miễn phí trên tài khoản ngoại tệ). Theo quy định, các công ty không được tiếp cận trực tiếp với thị trường ngoại hối và thực hiện các hoạt động chuyển đổi và gửi tiền thông qua các ngân hàng thương mại.

 • Các công ty đầu tư quốc tế, quỹ hưu trí và đầu cơ, công ty bảo hiểm.

  Nhiệm vụ chính của họ là quản lý danh mục tài sản đa dạng, được thực hiện bằng cách đặt tiền vào chứng khoán của các chính phủ và tập đoàn của các quốc gia khác nhau. Trong tiếng lóng của nhà môi giới, chúng được gọi đơn giản là tiền. Loại hình này cũng có thể bao gồm các tập đoàn xuyên quốc gia lớn thực hiện đầu tư sản xuất ở nước ngoài: thành lập các chi nhánh, liên doanh, v.v.

 • Trao đổi tiền tệ.

  Ở một số quốc gia, có các sở giao dịch tiền tệ quốc gia, có chức năng bao gồm việc thực hiện trao đổi tiền tệ cho các pháp nhân và hình thành tỷ giá hối đoái thị trường. Nhà nước thường chủ động điều tiết mức tỷ giá hối đoái, tận dụng sự gọn nhẹ của thị trường hối đoái trong nước.

 • Môi giới ngoại hối.

  Chức năng của chúng là đưa người mua và người bán ngoại tệ lại với nhau và thực hiện nghiệp vụ chuyển đổi hoặc cho vay và gửi tiền giữa họ. Đối với sự dàn xếp của họ, các công ty môi giới tính phí hoa hồng môi giới theo tỷ lệ phần trăm của số tiền giao dịch. Nhưng số tiền hoa hồng này thường nhỏ hơn chênh lệch giữa lãi suất ngân hàng cho vay và lãi suất tiền gửi ngân hàng. Các ngân hàng cũng có thể thực hiện chức năng này. Trong trường hợp này, họ không phát hành khoản vay và không chịu rủi ro tương ứng.

 • Những người tư nhân.

  Công dân thực hiện một loạt các hoạt động, mỗi hoạt động nhỏ, nhưng tổng thể chúng có thể tạo thành cung hoặc cầu bổ sung đáng kể: thanh toán cho du lịch nước ngoài; chuyển tiền lương, lương hưu, lệ phí; mua/bán tiền mặt như một vật lưu trữ giá trị; giao dịch tiền tệ đầu cơ.

Phân loại thị trường ngoại hối – Forex

Thị trường Forex có thể được phân loại theo một số đặc điểm: theo lĩnh vực phân phối, theo các hạn chế ngoại hối, theo các loại nguồn ngoại hối, theo mức độ tổ chức.

Theo phạm vi phân phối

Thị trường ngoại hối quốc tế bao gồm thị trường ngoại hối của tất cả các quốc gia trên thế giới. Thị trường tiền tệ quốc tế được hiểu là một chuỗi các thị trường tiền tệ khu vực thế giới liên kết chặt chẽ với nhau bằng hệ thống thông tin liên lạc qua cáp và vệ tinh. Có một khoản tiền tràn giữa chúng, tùy thuộc vào thông tin hiện tại và dự báo của những người tham gia thị trường hàng đầu về vị trí có thể có của các loại tiền tệ riêng lẻ. Thị trường ngoại hối là thị trường quốc tế.

Thị trường ngoại hối nội bộ là thị trường ngoại hối của một trạng thái, tức là một thị trường hoạt động trong một quốc gia nhất định. Thị trường ngoại hối trong nước bao gồm các thị trường khu vực trong nước. Chúng bao gồm các thị trường ngoại hối tập trung vào các sàn giao dịch ngoại hối liên ngân hàng.

Liên quan đến các hạn chế tiền tệ

Hạn chế tiền tệ là một hệ thống các biện pháp của chính phủ (hành chính, lập pháp, kinh tế, tổ chức) để thiết lập các thủ tục thực hiện các giao dịch với các giá trị tiền tệ. Hạn chế tiền tệ bao gồm các biện pháp để điều chỉnh cụ thể các khoản thanh toán và chuyển tiền quốc gia và ngoại tệ ra nước ngoài.

Một thị trường ngoại hối có các hạn chế ngoại hối được gọi là thị trường không tự do, và khi thiếu các hạn chế này, thị trường ngoại hối tự do.

Theo các loại tỷ giá hối đoái được áp dụng

Thị trường một phương thức là thị trường ngoại hối với tỷ giá hối đoái tự do, tức là với tỷ giá thả nổi của tiền tệ, báo giá được đặt tại các cuộc đấu giá hối đoái.

Thị trường ngoại hối hai chế độ là thị trường áp dụng cả tỷ giá hối đoái cố định và tỷ giá hối đoái thả nổi. Sự ra đời của thị trường ngoại hối kép được sử dụng như một biện pháp để điều tiết sự luân chuyển vốn giữa thị trường vốn vay trong nước và quốc tế.

Biện pháp này nhằm hạn chế và kiểm soát ảnh hưởng của thị trường vốn vay quốc tế đối với nền kinh tế của một quốc gia nhất định. Ví dụ, hiện tại, ngân hàng Vnesheconombank của Liên bang Nga cho các khoản đầu tư nước ngoài vào các tài khoản bị phong tỏa chưa hoàn thành tất cả các khoản thanh toán, sử dụng tỷ giá hối đoái cố định cho đồng rúp, cụ thể là tỷ giá hối đoái thương mại do Ngân hàng Trung ương Nga quy định.

Theo mức độ tổ chức

Thị trường tiền tệ hối đoái là một thị trường có tổ chức, được đại diện bởi sự trao đổi tiền tệ. Sở giao dịch tiền tệ – doanh nghiệp tổ chức kinh doanh tiền tệ và chứng khoán bằng ngoại tệ. Sàn giao dịch không phải là một doanh nghiệp thương mại. Chức năng chính của nó không phải là thu được lợi nhuận cao, mà là huy động các khoản tiền tạm thời miễn phí thông qua việc bán ngoại hối và chứng khoán bằng ngoại tệ và thiết lập tỷ giá hối đoái, tức là giá trị thị trường của nó. Thị trường tiền tệ hối đoái có một số ưu điểm: đây là nguồn cung cấp tiền tệ và quỹ ngoại hối rẻ nhất; các lệnh đặt trên giao dịch hối đoái có tính thanh khoản tuyệt đối.

Tính thanh khoản của tiền tệ và chứng khoán bằng ngoại tệ có nghĩa là khả năng biến chúng thành tiền tệ quốc gia một cách nhanh chóng và không bị mất giá.

Thị trường ngoại hối OTC được tổ chức bởi các đại lý có thể là thành viên của sàn giao dịch tiền tệ hoặc không phải là thành viên của sàn giao dịch tiền tệ và tiến hành nó qua mạng điện thoại, fax, máy tính.

Thị trường hối đoái và thị trường OTC ở một mức độ nhất định mâu thuẫn với nhau, đồng thời bổ sung cho nhau. Nguyên nhân là do thực hiện chức năng chung là kinh doanh tiền tệ và lưu thông chứng khoán bằng ngoại tệ, họ sử dụng nhiều phương thức và hình thức bán tiền tệ và chứng khoán bằng ngoại tệ khác nhau.

Những lợi thế của thị trường Forex – ngoại hối

Những lợi thế của thị trường ngoại hối mua bán tự do là:

 • Chi phí cơ bản đủ thấp cho các hoạt động trao đổi tiền tệ. Các đại lý ngân hàng thường sử dụng đấu giá tiền tệ mặt đối mặt trên sàn giao dịch để giảm chi phí chuyển đổi tiền tệ của chính họ bằng cách ký kết các hợp đồng mua bán tiền tệ theo tỷ giá hối đoái trước khi bắt đầu giao dịch trên sàn giao dịch. Trên sàn giao dịch, tiền hoa hồng được rút từ những người tham gia giao dịch, số tiền này tỷ lệ thuận với lượng ngoại tệ và tài nguyên đồng tiền được bán. Ngoài ra, luật định đánh thuế đối với các giao dịch hối đoái. Trên thị trường OTC, đối với ngân hàng được phép, sau khi tìm thấy đối tác của giao dịch, hoạt động chuyển đổi tiền tệ được thực hiện miễn phí;
 • Tốc độ thanh toán cao hơn so với khi giao dịch trên sàn giao dịch tiền tệ. Điều này chủ yếu là do thị trường tiền tệ OTC cho phép các giao dịch được thực hiện trong cả ngày giao dịch chứ không phải vào một thời điểm xác định chặt chẽ của phiên giao dịch.

Khi phân loại thị trường ngoại hối, người ta nên chọn các thị trường cho Eurocurrencies, Eurobonds, Eurodeposits, Eurocredits, cũng như thị trường “đen” và “xám”.

 • Thị trường Eurocurrency là thị trường quốc tế cho các loại tiền tệ của Tây Âu, nơi các giao dịch được thực hiện bằng tiền tệ của các quốc gia này.

  Hoạt động của thị trường Eurocurrency gắn liền với việc sử dụng tiền tệ trong các hoạt động gửi tiền và cho vay không dùng tiền mặt bên ngoài các quốc gia phát hành các loại tiền này.

 • Thị trường Eurobond thể hiện các quan hệ tài chính đối với các nghĩa vụ nợ với các khoản vay dài hạn bằng Eurocurrencies, được phát hành dưới hình thức trái phiếu của người đi vay. Trái phiếu chứa dữ liệu về số nợ, các điều khoản và điều kiện đáo hạn của trái phiếu, thủ tục nhận lãi theo phiếu giảm giá. Phiếu mua hàng là một phần của chứng chỉ trái phiếu, khi được tách ra khỏi nó, người nắm giữ có quyền nhận lãi suất.

 • Thị trường Eurodeposits thể hiện các quan hệ tài chính ổn định trong việc hình thành các khoản tiền gửi bằng ngoại tệ tại các ngân hàng thương mại nước ngoài với chi phí lưu thông trên thị trường Eurocurrency.

 • Thị trường Eurocredit thể hiện mối quan hệ tín dụng và quan hệ tài chính ổn định đối với việc cung cấp các khoản vay quốc tế bằng đồng Euro của các ngân hàng thương mại nước ngoài.

Giao dịch Forex với 5 bước dễ dàng

Bạn có thể thực hiện các bước sau để chuẩn bị cho mình để bắt đầu giao dịch Forex:

 1. Kết nối thiết bị với internet

  Để giao dịch ngoại hối, bạn sẽ cần truy cập vào kết nối Internet đáng tin cậy với sự gián đoạn dịch vụ tối thiểu để giao dịch thông qua nhà môi giới trực tuyến. Bạn cũng sẽ cần có máy tính,máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để chạy nền tảng giao dịch. Nếu internet của bạn bị yếu đi trong khi bạn đang giao dịch, điều đó có thể dẫn đến tổn thất không mong muốn trong trường hợp thị trường đi ngược lại với bạn.

 2. Tìm một nhà môi giới ngoại hối trực tuyến quốc tế được cấp phép

  Bạn có thể mở tài khoản với một nhà môi giới ngoại hối trực tuyến bất kể bạn sống ở đâu. Chỉ cần tìm kiếm một nhà giao dịch uy tín được cấp phép với việc xác minh và nạp rút tiền rõ ràng như Exness. Ở mức tối thiểu, nhà môi giới bạn chọn phải giữ tiền của bạn tách biệt với tiền của mình và hoạt động trong một khu vực pháp lý được quản lý chặt chẽ dưới sự giám sát của cơ quan quản lý có thẩm quyền, chẳng hạn như Cơ quan Quản lý Tài chính của Vương quốc Anh (FCA) hoặc Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC).

 3. Nạp tiền vào tài khoản Forex

  Sau khi quyết định chọn nhà môi giới, bạn có thể gửi tiền vào tài khoản giao dịch. Đa số các nhà môi giới Forex trực tuyến chấp nhận nhiều cách để nạp tiền vào tài khoản giao dịch Forex, bao gồm chuyển khoản ngân hàng (internetbaking), bằng thẻ ghi nợ hoặc thanh toán điện tử như PayPal hoặc Skrill.

 4. Có được một nền tảng giao dịch ngoại hối

  Bạn sẽ cần tải xuống hoặc có quyền truy cập vào một nền tảng giao dịch ngoại hối trực tuyến do nhà môi giới của bạn hỗ trợ. Đa phần các nhà môi giới Forex trực tuyến đều cung cấp nền tảng giao dịch riêng hoặc hỗ trợ nền tảng bên thứ 3 phổ biến như MetaTrader4 và MetaTrader5 từ MetaQuotes.com hoặc NinjaTrader.

 5. Bắt đầu giao dịch Forex

  Sau khi hoàn thành tất cả các bước trước đó, bây giờ bạn đã có một tài khoản Forex được cấp vốn và sẵn sàng giao dịch. Bạn cũng có thể mở một tài khoản Forex demo được cấp vốn bằng tiền ảo để thử nghiệm các nền tảng và dịch vụ ngoại hối của nhà môi giới trước khi hoạt động. Tài khoản demo cũng có lợi cho việc thử nghiệm các chiến lược giao dịch và thực hành giao dịch mà không phải chịu rủi ro về bất kỳ khoản tiền nào.